Symposium: Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland

Datum en tijd:
6 december 2019 13:30 - 17:15 uur

Locatie:
Grotiusgebouw

Montessorilaan 10

6525 HR Nijmegen

Op 6 december 2019 zal de bundel Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland – Een impact assessment (Kluwer, Deventer) feestelijk worden gepresenteerd tijdens een symposium aan de Radboud Universiteit. Deze bundel is een vervolg op de bundel Vijf jaar bindend EU-Grondrechtenhandvest, die in 2015 verscheen. De redactie wordt ditmaal gevoerd door Henri de Waele, Karin Zwaan en Jasper Krommendijk. Het boek bevat bijdragen van verschillende Nijmeegse juristen verbonden aan het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR), het Onderzoekcentrum voor Onderneming en Recht (OO&R), en een aantal externe auteurs.

Centraal staan een selectie leidende oordelen van het Europees Hof van Justitie over het EU-Grondrechtenhandvest die in de afgelopen tien jaar zijn gewezen. Ieder hoofdstuk gaat in op de doorwerking van een dergelijk oordeel in Nederland, en de gerealiseerde (of nog te verwachten) invloed op de Nederlandse rechtspraak, wetgeving en/of beleid.

Tijdens het symposium zal door verschillende sprekers, die allen actief zijn in de rechtspraktijk en op de een of andere manier met het Handvest worden geconfronteerd, op de diverse bundelbijdragen worden gereflecteerd.

Programma
13.30 Inloop met koffie / thee
14.00 Welkom door Henri de Waele en Karin Zwaan (Radboud Universiteit)
14.05 Inleidende schets van de invloed van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtspraktijk door Jasper Krommendijk (Radboud Universiteit)

Reflecties op tien jaar Handvest in Nederland door:
14.30 Mielle Bulterman (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag)
15.00 Vincent Glerum (Internationale Rechtshulpkamer, Rechtbank Amsterdam & Universiteit Groningen)
15.30 Pauze

Reflecties op tien jaar Handvest in Nederland door:
15.45 René Niessen (Hoge Raad)
16.15 Marc de Werd (Universiteit van Amsterdam & Gerechtshof Amsterdam)
16.45 Paneldiscussie & plenair debat
17.10 Afsluiting door Henri de Waele en Karin Zwaan
17.15 Borrel

Kosten: gratis
Aanmelden: via internationaaleneuropeesrecht@jur.ru.nl

De organisatie kan desgewenst assisteren bij het aanvragen van PO-punten.