Symposium over de mensenrechten van toekomstige generaties

Op 18 en 19 november organiseert Loevestein, in samenwerking met Maastricht University en Lab Toekomstige Generaties een symposium over de mensenrechten van toekomstige generaties.

Het symposium wordt georganiseerd tijdens het Hugo de Grootjaar. In dit themajaar wordt het gedachtegoed van Hugo de Groot herdacht, 400 jaar na zijn spectaculaire ontsnapping uit Loevestein in 1621. Tijdens het symposium wordt door invloedrijke sprekers uit binnen- en buitenland stilgestaan bij de vraag hoe onze nalatenschap over 400 jaar wordt beoordeeld, in 2421.

Hugo de Groots persoonlijke motto is hierbij immer actueel: Ruit hora, de tijd vliegt! Hoe kunnen wij onze tijd zo goed mogelijk besteden om het menselijk leven in de toekomst te behouden? Vragen die tijdens het symposium worden besproken zijn: hoe beschermen, bewaken en herstellen we onze gedeelde hulpbronnen voor onze toekomstige generaties, als we deze vandaag de dag niet op verantwoorde en gelijkwaardige manier kunnen aanspreken? En, als we onze voorouders hiervoor niet verantwoordelijk kunnen en niet willen maken, hoe kunnen wij dan nu wel onze verantwoordelijkheid nemen?

Het symposium is een aftrap  om deze leemte op te vullen en bovenstaande vragen te bespreken. Maastricht University heeft het initiatief genomen om een deskundig ​​juridisch advies op te stellen waarin de mensenrechten van toekomstige generaties worden uitgelegd. In deze ‘Maastricht Principles’ dienen om krachtig op te treden tegen de ernstige risico’s die dreigen voor onze toekomstige mensen. Het idee van een reeks principes zal worden uitgelegd en als rode draad door het symposium lopen. Meer details over het programma volgen binnenkort.

Het symposium vindt plaats op 18 november in de middag en 19 november overdag, op Loevestein, in Poederoijen, Nederland. Gezien de mogelijke beperkingen door Covid-19, kunnen we waarschijnlijk slechts een beperkt aantal bezoekers op het kasteelterrein toelaten. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen, is het symposium ook online toegankelijk.

Meer informatie: https://www.slotloevestein.nl/activiteiten/wetenschappelijk-symposium-op-loevestein/