Symposium ‘Open publiekrecht’

en aansluitend de oratie van Coen Modderman

Datum en tijd:
14 juni 2024 13:00 - 15:00 uur

Locatie:
Pretoria

Open Universiteit

Heerlen

Openheid - of juist een gebrek daaraan - kan in verschillende opzichten een belangrijke rol spelen in het publiekrecht en openbaar bestuur. Denk aan de openheid van ambtenaar naar burger of aan de inzet van digitale technologie in het decentraal bestuur. Op vrijdag 14 juni 2024 organiseert de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit het symposium 'Open publiekrecht' in Heerlen, voorafgaand aan de oratie van Coen Modderman.

Onder leiding van dagvoorzitter mr. dr. Ellen Hardy, universitair docent Bestuursrecht, worden drie lezingen gegeven waarin belangrijke en actuele zaken rakend aan dit thema aan worden gekaart.

Programma symposium Open Publiekrecht

  • Openheid en dienstbaarheid van ambtenaar naar burger: het Handvest overheid-burger
    Als eerste doet prof. mr. dr. Bert Marseille (hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder de empirische bestudering van het bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen) dat. Hij neemt de aanwezigen mee in het Handvest overheid-burger en in lijn daarmee in het belang van openheid en dienstbaarheid van ambtenaren naar burgers.
  • Digitalisering en decentrale overheden: black box-besluitvorming of openheid en democratische controle
    Daarna wendt Laura de Vries MA MSc (promovenda aan de Open Universiteit) zich middels een digitale lezing tot de deelnemers van het symposium, en wel over haar promotieonderzoek naar de opkomst van grootschalige inzet van digitale technologie in het decentraal bestuur en de impact daarvan op de controlerende rol van de gemeenteraad.
  • Ontwerpprincipes van het binnenlands bestuur
    De derde spreker is prof. mr. Geerten Boogaard (Thorbecke-hoogleraar aan de Universiteit Leiden). Hij gaat in op de ontwerpprincipes van het binnenlands bestuur, met daarbij aandacht voor het belang van open kaart spelen over de aard van zulke ontwerpprincipes: is een principe ideologisch, normatief, feitelijk of anders van aard, en welke consequenties heeft dat?;

Aansluitend vindt om 16.00 uur de oratie plaats van Coen Modderman, hoogleraar Recht in de decentrale overheden.

Aanmelding: https://www.ou.nl/uitnodiging
Meer informatie: https://www.ou.nl/-/symposium-open-publiekrecht