Symposium: Fake news, infodemics en complottheorieën

Strafrechtelijke handhaving in een tijdperk van een explosieve hoeveelheid (des)informatie

Datum en tijd:
23 juni 2022 13:00 - 16:45 uur

Locatie:
Radboud Universiteit

Grotiusgebouw

Montessorilaan 10

Nijmegen

De hoeveelheid informatie groeit explosief in de 21e eeuw door globalisering en digitalisering. De overvloed aan informatie en het bestaan van gemanipuleerde informatie beïnvloedt onze maatschappij. Bovendien is mede door privatisering informatie niet meer grotendeels in publieke handen, maar in het bezit van private partijen. Deze machtsverschuiving heeft eveneens invloed op het functioneren van onze maatschappij en democratie. In hoeverre en hoe dient de overheid binnen het strafrechtelijke kader op deze ontwikkelingen te reageren? In een symposium georganiseerd door de afdeling Strafrecht & Criminologie aan de Radboud Universiteit belichten wij diverse vraagstukken over handhaving in een tijdperk van een explosieve hoeveelheid (des)informatie vanuit het perspectief van de criminologie, het strafrecht en het strafprocesrecht.

Voorlopig programma
13.00 - 13.30 Inloop
13.30 - 13.45 Opening door prof. Masha Fedorova
13.45 - 14.00 Complotdenken in tijden van online desinformatie – prof. Masja van Meeteren
14.00 - 14.15 Het vestigen van strafrechtelijke aansprakelijkheid bij online desinformatie – dr. Sjarai Lestrade
14.15 - 14.30 Het uitsluiten van strafrechtelijke aansprakelijkheid bij online desinformatie – mr. Jelle Cnossen
14.30 - 15.00 Discussie geleid door prof. Piet Hein van Kempen
15:00 - 15:15 Pauze
15:15 - 15:30 Feit en fictie in het strafproces in tijden van online (des)informatie – prof. Marieke Dubelaar
15.30 - 15.45 Het handhaven van (mogelijk) illegale content op online platforms en procedurele waarborgen – dr. Anna Pivaty
16.00 - 16.15 Het verwerken van bulkgegevens in de strafvorderlijke context – mr. Ruben te Molder
16.15 - 16.45 Discussie geleid door prof. Ybo Buruma
16.45 Borrel

Aanmelding: Aanmelden kan NU al via strafrecht@jur.ru.nl. Geef naast uw naamfunctie en affiliatie aan of u fysiek dan wel online wenst deel te nemen. Te zijner tijd volgt praktische informatie.
Meer informatie: https://www.ru.nl/rechten/actueel/agenda/@1340242/23-6-symposium-fake-news-infodemics/