Symposium constitutionalisering internationale kinderrechten

Datum en tijd:
4 december 2019 08:00 - 16:00 uur

Locatie:
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11

2311 GW Leiden

In Zuid-Afrika wordt er al 20 jaar geprocedeerd voor het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika over kinderrechten, die via een clausule in de Zuid-Afrikaanse Grondwet van 1996 zijn verankerd. De jurisprudentie die daar het product van is, wordt veel geanalyseerd en is een bron van inspiratie voor landen die overwegen om kinderrechten een plaats in hun grondwet te geven. Niet langer is het Hof van Zuid-Afrika het enige constitutionele hof dat spraakmakende uitspraken op het gebied van kinderrechten doet.

Dit symposium poogt de doorwerking van internationale kinderrechten in nationale rechtsstelsels door contitutionalisering in kaart te brengen en zo verder onderzoek en discussies op dit gebied aan te moedigen. Prof. Julia Sloth-Nielsen (professor of Children's rights in the developing world aan de Universiteit Leiden) en prof. Ton Liefaard (vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en UNICEF hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden) zijn de initiatiefnemers van dit symposium.

Het symposium vindt plaats op 4 december, in de Oude Sterrewacht in Leiden. Tijdens het symposium zullen onder andere Meda Couzens, promovenda aan de Universiteit Leiden die de bestendiging van kinderrechten door nationale rechtbanken onderzoekt, prof. U. Kilkelly, prof. K. Sandberg, prof. A. Skelton, prof. J. Todres en prof. N. Espejo-Yaksic spreken.

Kosten: reguliere deelnemers € 95, PhD onderzoekers € 50, studenten € 25
Aanmelding en meer informatie: https://www.leidenlawconference.nl/