Symposium 25 jaar Algemene Wet Bestuursrecht

Datum en tijd:
24 oktober 2019 13:00 - 18:00 uur

Locatie:
Maastricht University School of Business and Economics (SBE)

Aula en Ad Fundum

Tongersestraat 53

6211 LM Maastricht

De Universiteit Maastricht en de rechtbank Limburg organiseren op donderdag 24 oktober 2019 een symposium ter ere van het 25-jarig bestaan van de Algemene wet bestuursrecht.

Rechtsbescherming voor de burger was een centraal thema bij de invoering van de Algemene wet bestuursrecht. Wat is van dit uitgangspunt terechtgekomen? Hoe maatschappelijk effectief is de bestuursrechter? En hoe is de relatie tussen het bieden van rechtsbescherming en de regie die de rechter voert? Hoe zorgen we ervoor dat de bestuursrechter er over 25 jaar nog toe doet? Die vragen staan centraal op een symposium dat de rechtbank Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op 24 oktober organiseren.

Diverse sprekers, o.a. werkzaam in de rechtspraak en de wetenschap, zullen in het licht van het bovenstaande hun visie geven op de bestuursrechter en de bestuursrechtelijke rechtsbescherming anno 2019 en in de toekomst. Daarbij wordt ook uitdrukkelijk plaats ingeruimd voor debat. Het symposium en de thema’s die centraal staan zijn van belang voor ieder die zich bezighoudt met het bestuursrecht: wetgever, rechters, advocaten, rechtsbijstandsverleners, overheidsjuristen, wetenschappers en studenten.

Kosten: gratis
Aanmelding: www.aanmelder.nl/25jaarawb/subscribe
Meer informatie: www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/symposium-25-jaar-algemene-wet-bestuursrecht