Seminar ‘Uitspraken in kindvriendelijke taal’

Datum en tijd:
17 mei 2019 13:30 - 17:30 uur

Locatie:
Nieuwe Kerk

Eggertzaal

De Dam 12

1012 NL Amsterdam

Op vrijdag 17 mei 2019 wijdt het CCRA het jaarlijkse seminar aan het onderwerp ‘Uitspraken in kindvriendelijke taal’.

Al een aantal jaren trekt dit onderwerp de aandacht en geeft dit aanleiding tot vragen en discussie. Op welke wijze dient een uitspraak als deze dan zijn beslag te krijgen? Gaat het daarbij om de hele uitspraak – moet het kind wel op deze manier geconfronteerd worden met de in geding zijnde conflicten – of volstaat een toelichting aan het einde van de uitspraak? Er wordt ook stilgestaan bij de vraag hoe deze ontwikkeling met name in het kinderrecht is ontstaan. Kan worden gesteld dat de algemene ontwikkeling om uitspraken in ‘klare taal’ naar buiten te willen brengen voor kinderen zelfs des te meer geldt? Want waarom heeft het kind wel het recht om te participeren in rechtszaken en koppelen we dat niet terug bij het resultaat van die participatie, de uitspraak?

Sprekers: Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten), Nelleke Boelhouwer (advocaat), Karin Singendonk (ontwikkelingspsycholoog) & Janny Idsardi (raadsheer Gerechtshof Arnhem Leeuwarden)’. Dagvoorzitter: Coby de Graaf (directeur CCRA).

Kosten: € 95 voor juristen en andere geïnteresseerden, € 30 voor aio’s en studenten
NOvA-punten: 3 PO juridisch
Aanmelding en meer informatie: www.ccra.nl/nl/event/seminar-2019