Sancties in het consumentenrecht, effectief, proportioneel én afschrikwekkend?

Datum en tijd:
6 september 2019 12:00 - 17:00 uur

Locatie:
Koninklijk Instituut van Ingenieurs

Prinsessegracht 23

2514 AP Den Haag

Op vrijdag 6 september organiseert Charlotte Pavillon in het KIVI in Den Haag een symposium over sancties in het consumentenrecht. Tijdens dit symposium wordt stilgestaan bij de vraag wat sancties evenredig, proportioneel en afschrikwekkend maakt en belangrijker, hoe rechter en toezichthouder hier tegenaan kijken. Hierbij wordt aangesloten op empirisch onderzoek dat is verricht met steun van de Gratama Stichting.

Misleidende reclames, agressieve incassopraktijken, onredelijke garantieregelingen die het recht op vervanging op reparatie van de consument inperken: Bedrijven die zich schuldig maken aan deze oneerlijke handelspraktijken of contractsvoorwaarden hangen sancties boven het hoofd. Die sancties zijn ofwel bestuursrechtelijk ofwel privaatrechtelijk van aard.

Tijdens dit symposium wordt stilgestaan bij de vraag wat sancties evenredig, proportioneel en afschrikwekkend maakt en belangrijker, hoe rechter en toezichthouder hier tegenaan kijken.

De volgende sprekers zullen spreken:
prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon (RUG)
mr. J.M.L. van Duin (UvA)
mr. C. Keja (Rechtbank Amsterdam)
drs. M. De Bloois (ACM)
mr. L. Franssen (ACM)
mr. M.M. Sluijters - van der Stoel (ACM, Europese Commissie)

Lunch en aansluitende borrel zijn inbegrepen.

Aanmelding: via prino@rug.nl
Kosten: gratis
Meer informatie: www.rug.nl/rechten/congressen/archief/2019/symposium-sancties-consumentenrecht