Rechtsbescherming bij uithuisplaatsing: voldoende equality of arms?

Lezing Mariëlle Bruning

Datum en tijd:
29 november 2022 12:00 - 13:00 uur

Locatie:
Oude Sterrewacht en online

In het afgelopen jaar is veel discussie gevoerd over onvoldoende rechtsbescherming bij uithuisplaatsing in kamerdebatten, media en onderzoeksrapporten. Ook in de eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen is rechtsbescherming bij jeugdbescherming een belangrijke rode draad en worden aanbevelingen tot verbetering gedaan. In November 2022 zal minister Weerwind van Justitie & Veiligheid inhoudelijk ingaan op deze eindevaluatie en tevens ingaan op de vraag hoe de rechtsbescherming kan worden verbeterd.

In Nederland worden kinderen op vrijwillige of gedwongen basis (via een maatregel van kinderbescherming) uit huis geplaatst. Hoe is de rechtsbescherming van ouders en kinderen die te maken krijgen met uithuisplaatsing op dit moment geregeld? Waarover bestaan zorgen? En welke rol heeft de kinderrechter ten aanzien van conflictoplossing over uithuisplaatsingen?

In deze lezing zal Mariëlle Bruning, die 1 van de auteurs van de Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen was, ingaan op deze vragen. De lezing zal in het Nederlands worden gehouden.

Aanmelding: https://smart.newrow.com/#/room/osm-237?_k=bhb2bv (online). Als u van plan bent om persoonlijk aanwezig te zijn, bevestig uw aanwezigheid dan door een e-mail te sturen naar Asmaa Khadim op a.n.khadim@law.leidenuniv.nl
Meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2022/11/rechtsbescherming-bij-uithuisplaatsing-voldoende-equality-of-arms