REBO Impact Night – Vrijheid: een omstreden ideaal

Datum en tijd:
28 maart 2023 19:00 - 21:30 uur

Locatie:
Universiteit Utrecht

Academiegebouw

Domplein 29

Utrecht

In het jaar waarin de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 75 jaar bestaat en het 150 jaar geleden is dat de slavernij in ons koninkrijk daadwerkelijk ten einde kwam, stellen we het thema Vrijheid centraal. Vrijheid lijkt zo vanzelfsprekend, maar de dagelijkse realiteit laat zien dat het waarborgen van vrijheid niet voor zich spreekt. Nieuwsberichten over de oorlog in de Oekraïne, klimaatdreiging, energiecrisis, vrijheid van meningsuiting, aanvallen op democratische instituties zijn aan de orde van de dag. Vrijheid blijkt een weerbarstig en omstreden ideaal te zijn.

Tijdens deze avond kun je je laten inspireren en meepraten over de zoektocht naar vrijheid. We starten met een key note van prof. Annelien de Dijn (Faculteit Geesteswetenschappen), waarin zij onder verwijzing naar haar boek “Vrijheid. Een woelige geschiedenis” beargumenteert dat vrijheid niet voor zich spreekt, dat er strijd voor nodig is, en dat het vrijheidsbegrip door de geschiedenis heen sterk verschillende invullingen heeft gekend.

Aansluitend volgt een interactieve sessie met verschillende sprekers en deelnemers in de zaal – onder wie wetenschappers en studenten van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie – die de zoektocht naar vrijheid in politiek, economisch en juridisch perspectief plaatsen. Dr. Koen Damhuis (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap) zal verkennen hoe politieke partijen in sterk gepolariseerde politieke landschappen vrijheid zien, nastreven, negeren, marginaliseren, onderdrukken, of verdraaien. Student Ahmedjan Kasimu vertelt over zijn Oeigoerse droom en prof. Janneke Gerards (departement Rechtsgeleerdheid) belicht het thema vanuit juridisch perspectief en laat zien dat onze grondrechten onder spanning staan. Wat betekent dit voor onze vrijheid?

Tijdens de avond is er veel ruimte voor gesprek en debat.

Aanmelding: https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-rebo/rebo-impact-night-2023
Meer informatie: https://www.uu.nl/agenda/rebo-impact-night-vrijheid-een-omstreden-ideaal