Property Law Lab 2022: Rangen en klassen

Themamiddag Vereniging voor Burgerlijk Recht

Datum en tijd:
24 juni 2022 14:00 - 17:00 uur

Locatie:
NautaDutilh

Beethovenstraat 400

Amsterdam

Op vrijdag 24 juni 2022 organiseert de Vereniging voor Burgerlijk Recht een themamiddag in het kader van het ‘Property Law Lab’. Thema van de bijeenkomst is de kwestie van rangorde van schuldeisers. Niels Pannevis zal spreken over achterstelling van vorderingen, Lilian Welling-Steffens zal de klassenindeling onder de WHOA aan de orde brengen, Teun Struycken geeft een presentatie over rangwisseling bij pandrechten en Martijn Rongen geeft een presentatie over rangordeafspraken bij gemeenschappelijke zekerheden.

Aanmelding: De themamiddag is toegankelijk voor leden. Aanmelden kan op www.verenigingvoorburgerlijkrecht.nl of per e-mail naar info@uitgeverijparis.nl.
Meer informatie: https://www.verenigingburgerlijkrecht.nl/nieuws/95-property-law-lab-2022