Paul Scholten-studieochtend

Scholten, meer dan een rechtsgeleerde

Datum en tijd:
12 oktober 2019 10:00 - 12:00 uur

Locatie:
Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum

Wittevrouwensingel 28

3581GC Utrecht

Op zaterdag 12 oktober 2019 wordt de jaarlijkse studieochtend gehouden over de christen-rechtsgeleerde Paul Scholten. Deze studieochtend is een activiteit van het Christen-Juristennetwerk van ForumC.

‘Tot het Oude Testament zullen wij, als wij verder willen komen in de Christelijke staats- en rechtsleer, ons meer hebben te wenden’, schreef Scholten in 1939. Aan de uitwerking daarvan is hij zelf niet meer toegekomen. Vorig jaar hebben wij op de Scholten-ochtend nagedacht over de betekenis van de Torah voor ons recht. Dit jaar willen wij stil staan bij de betekenis van het Nieuwe Testament voor ons privaatrecht. En dat dan vooral in historisch perspectief: in hoeverre heeft ons privaatrecht wortels in de verkondiging van het Nieuwe Testament? Speelt in dit verband de notie van het natuurrecht ook een rol? Scholten stond daar gereserveerd tegenover. Terecht?

Programma

  • 10:00 uur        opening door de voorzitter mr. dr. Hélène Evers
  • 10:10 uur        referaat mr. Kees Maat (voorheen senior-adviseur privaatrecht bij een gemeentelijke overheid): De betekenis van het Nieuwe Testament voor ons hedendaags privaatrecht.
  • 10:35 uur        co-referaat prof.mr. Tymen van der Ploeg (emeritus-hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam)
  • 10:50 uur        pauze
  • 11:10 uur        discussie
  • 11:40 uur        mededelingen en planning voor volgend jaar
  • 12:00 uur        sluiting

Voor wie?
Voor juristen, theologen, filosofen, en ieder die geïnteresseerd is in de vragen van geloof en wetenschap, christendom en cultuur.

Aanmelding
Via ForumC, tel. 033 46 47 770, e-mail info@forumc.nl