Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer

Datum en tijd:
05 april 2023 14:00 - 17:00 uur

Locatie:
Stibbe

Beethovenplein 10

Amsterdam

Nederland en Europa hebben zichzelf tot doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Zowel in de markt als in beleid en wet- en regelgeving is en wordt nu veel in gang

gezet om hier aan bij te dragen, ook op het terrein van mobiliteit. De Europese Commissie zet met het Fit for 55 pakket in op normering van het wagenpark en bijmenging van brandstoffen, op CO2-beprijzing voor luchtvaart en scheepvaart en een eigen emissiehandelssysteem voor wegtransport en op regulering van onder meer tank- en laadinfrastructuur. Het Nederlandse kabinet beziet of aanvullend beleid nodig is bovenop onder meer het stimuleren van elektrisch vervoer, duurzame stadslogistiek en een systeem van betalen naar gebruik. Tijdens deze middag hoort u deskundigen over de nationale en Europese juridische ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit. De sprekers van deze middag bouwen voort op de vorig jaar verschenen VMR Publicatie ‘Op weg naar nul’. Wat zijn nu de doelen voor het bereiken van zero-emissie bij mobiliteit, welk juridisch instrumentarium is nu in ontwikkeling? Welke belangrijke ontwikkelingen doen zich voor bij de aanpak van de (maritieme) scheepvaart? Wat zijn de consequenties voor de infrastructuur en de gebiedsontwikkeling?

Tijdens deze middag hoort u vijf deskundigen:

  • Hoe ver zijn we nu en doen we genoeg?
  • Spreker: Hans Hilbers, Planbureau voor de Leefomgeving
  • Belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving binnen Europa en  Nederland
  • Sprekers: Jojada Reiss en Marieke du Manoir-Schutte, Ministerie van IenW, hoofddirectie Bestuurlijk Juridische Zaken
  • Belangrijke Europese ontwikkelingen voor scheepvaart
  • Spreker: Robert-Jan Ruifrok, Permanente Vertegenwoordiging Brussel
  • Op weg naar nul met de Omgevingswet?
  • Spreker: Marlon Boeve, TU Delft

Kosten: VMR-leden gratis, niet-leden €85
Aanmelding: https://www.milieurecht.nl/activiteiten/167/op-weg-naar-nul-juridische-vragen-rondom-de-transitie-naar-emissievrij-vervoer/inschrijven
Meer informatie: https://www.milieurecht.nl/activiteiten/167/op-weg-naar-nul-juridische-vragen-rondom-de-transitie-naar-emissievrij-vervoer