Studiemiddag: Programma Aanpak Stikstof

Datum en tijd:
4 juli 2019 14:00 - 17:00 uur

Locatie:
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

Op donderdag 4 juli organiseert de Vereniging voor Milieurecht (VMR) een studiemiddag over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Op 29 mei jl. verschenen de langverwachte uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens deze uitspraken mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt. Kortom: er is werk aan de winkel. Niet alleen voor de overheid, maar voor een ieder die beroepsmatig met het PAS in aanraking komt.

Na deze studiemiddag bent u bekend met de inhoud van de uitspraken, de belangrijkste oplossingsrichtingen voor de praktijk en verschillende visies op hoe het verder moet met het PAS en de natuur in Nederland. Aan het woord komen onder meer Marieke Kaajan (ENVIR advocaten), Ralph Frins (RU Nijmegen), Marcel Soppe (Soppe Gundelach advocaten).

Aanmelding: https://www.milieurecht.nl/activiteiten/120/nu-begint-het-pas/inschrijven
Kosten: VMR-leden gratis, niet-leden € 85
Meer informatie: https://www.milieurecht.nl/activiteiten/120/nu-begint-het-pas