NJV jaarcongres 2020

“De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”

Datum en tijd:
9 oktober 2020 09:30 - 17:00 uur

Locatie:
Grote Kerk

Den Haag

Viert u het 150-jarig jubileum van de Nederlandse Juristen Vereniging met ons mee?

De Nederlandse Juristenvereniging werd op 8 september 1870 opgericht in Den Haag. In 2020 bestaat de vereniging dus 150 jaar. Zij zal dan haar jaarcongres opnieuw houden in de Grote Kerk, Den Haag en wel op vrijdag 9 oktober 2020.

Het jubileumcongres staat in het teken van “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”. De positie van de jurist in de samenleving is de afgelopen decennia snel veranderd. De waarde en het aanzien van de juridische deskundigheid staan onder druk. Wat zijn de oorzaken en achtergronden daarvan? En hoe versterkt de jurist zijn toekomstbestendigheid? Drie onderwerpen staan centraal:

  • Betekenis/aanzien/gezag van juristen
    Auteurs: prof. mr. dr. Elaine Mak (hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht) en prof. dr. mr. Mark Bovens (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht, en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
  • Integriteit/ethiek van juristen
    Auteurs: prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor (hoogleraar professie-ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen) en mr. Jos Silvis (procureur-generaal bij de Hoge Raad)
  • Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies
    Auteurs: mr. dr. Anna Berlee (universitair docent privacy & data protection aan de Universiteit Utrecht) en prof. mr. dr. Eric Tjong Tjin Tai (hoogleraar privaatrecht Universiteit Tilburg)

Kosten: € 30, inclusief koffie/thee, lunch en borrel
Aanmelding: www.ru.nl/cpo/symposia/vm/jaarcongres-njv-toekomst-jurist-jurist-toekomst/
Meer informatie: www.njv.nl/