Lustrumcongres 2019 Mordenate College

Datum en tijd:
17 mei 2019 09:00 - 17:30 uur

Locatie:
Universiteit Leiden

Academiegebouw

Rapenburg 73

2311 SL Leiden

Op vrijdag 17 mei 2019 zal het Lustrumcongres van Mordenate College te Leiden plaatsvinden. Mordenate College is een studievereniging die op 4 november 1988 is opgericht door wijlen prof.mr. H.G. Schermers. In verband met het 6e lustrumjaar van Mordenate College organiseert de Congrescommissie een juridisch congres voor studenten en professionals.

Het hoofdthema van het congres luidt: ‘Recht en Technologie: Vraagstukken van de digitale revolutie’. Dit onderwerp valt uiteen in de volgende vijf deelonderwerpen:

  1. Algoritmes (geautomatiseerde besluitvorming en rechtsgangen in dat kader);
  2. Cybercrime (digitale strafrechtelijke vervolgingsmiddelen);
  3. Regulering (toekomstig te verwachten wetgeving);
  4. Contractenrecht anno 2025 (zelfexecuterende contracten); en
  5. Aansprakelijkheid/rechtssubjectiviteit (robots, zelfsturende auto’s).

De dag zal bestaan uit lezingen, een lunch, workshops en wordt afgesloten met een plenaire debatsessie en een borrel.

Kosten: € 7,50 voor studenten, € 60 voor Mordenate alumni-leden en promovendi, € 200 voor overige geïnteresseerden
NOvA-punten: Het is aan advocaten zelf om dit te regelen op grond van de geldende regelgeving. De organisatie kan een bewijs van deelname verstrekken.
Aanmelding: via mordenate.congres@gmail.com