Lezing door Jip Stam over het Wildersproces, het politieke debat en de scheiding der machten

Datum en tijd:
18 februari 2020 19:00 - 22:00 uur

Locatie:
Universiteit Leiden

Kamerlingh Onnes Gebouw B0.32

Steenschuur 25

2311 ES Leiden

Op 18 februari zal Jip Stam, onderzoeker en docent bij de afdeling Encyclopedie, op uitnodiging van studievereniging DIQIT een lezing houden over het tweede strafproces tegen Geert Wilders. Daarbij zal uiteraard worden stilgestaan bij de recente ontwikkelingen in deze procedure, zoals de vraag naar politieke bemoeienis vanuit het ministerie van justitie en veiligheid, maar zal ook aandacht worden besteed aan vragen van meer rechtstheoretische aard. Zoals: Vormen de uitlatingen van Wilders naar recente jurisprudentie van de Hoge Raad een bedreiging voor de democratische rechtsstaat? Loopt de rechter in dit soort zaken het risico in politiek vaarwater te komen? En zo ja, is dat erg? Aan de hand van deze en andere vragen zal Stam met studenten en andere geïnteresseerden van gedachten wisselen, in de hoop deze ingewikkelde procedure tastbaar en inzichtelijk te maken.

Aanmelding: svdiqit@gmail.com
Meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2020/02/lezing-door-jip-stam-over-het-wildersproces-het-politieke-debat-en-de-scheiding-der-machten