Legal Valley Kenniscafé: liber amicorum Fred Hammerstein

Op woensdag 24 november vindt weer het eerste fysieke Legal Valley Kenniscafé plaats. Tijdens dit bijzondere kenniscafé krijgt Fred Hammerstein, ex-voorzitter van Legal Valley, een vriendenboek aangeboden. Dit vriendenboek gaat over recht en de rechtspraak vanaf 2040. Niet in de vorm van een visionaire schets hoe het dan zou kúnnen zijn, maar als een voltooide missie die uitdagend, grensverleggend en soms op het randje van het mogelijke is. Deze benadering is uniek in de juridische literatuur. Zij dwingt tot nadenken over de kern van waar het in recht en rechtspraak over gaat.

De auteurs tonen zich op de verschillende onderwerpen bekwame en inspirerende gidsen, of het nu gaat over dystopische AI-rechters, het aanpakken van de afhandeling van massaschade of over het opschonen van onderscheidingen in de rechtspraak. Het boek is bestemd voor iedere jurist in wetenschap, praktijk en regelgeving die open staat voor ongebruikelijke en verreikende ideeën.

Aan het boek werkten vele prominente auteurs mee, waaronder de huidige president van de Hoge Raad en diverse (oud) raadsheren, leden van de Afdeling bestuursrechtspraak, (cassatie)advocaten en wetenschappers.

Programma

14.30 uur          Ontvangst met koffie/thee (incl. controle coronatoegangsbewijs)
15.00 uur          Welkom door Jan Vranken
15.15 uur          Ybo Buruma over Legal Valley en de rol die Fred Hammerstein heeft vervuld
15.30 uur          Rob van Gestel over de rechter, de wetgever en de rechtswetenschapper
16.00 uur          Floris Bakels over de toekomst van de civiele rechtspraak
16.30 uur          Mystery guest
16.45 uur          Aanbieding bundel door Jan Vranken
17.00 uur          Afsluiting met aansluitende borrel

Kosten: Deelname is gratis
Aanmelding: https://legalvalleynederland.nl/agenda/13/inschrijven
Meer informatie: https://www.ru.nl/rechten/actueel/agenda/@1327191/legal-valley-kenniscafe-liber-amicorum-fred/