Landelijke Strafrechtsdag 2019

Datum en tijd:
21 juni 2019 10:30 - 17:00 uur

Locatie:
Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Agora 1

1081 HV Amsterdam

Op vrijdag 21 juni 2019 organiseert de afdeling Strafrecht & Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam de Landelijke Strafrechtsdag 2019 voor zustervakgroepen en andere genodigden (wetenschappers en personen die werken in de strafrechtelijke praktijk).

Een plenaire lezing en discussie zal worden gehouden met Olivier Dutilh (hoofd regionale recherche Amsterdam), Lonneke Stevens & Marianne Hirsch Ballin.

In de middag verzorgen onderzoekers van de Vrije Universiteit workshops onder de titel ‘Strafrecht aan de Amstel’, waarin zij met de deelnemers in discussie gaan over uiteenlopende actuele strafrechtelijke thema’s. Daaraan voorafgaand worden in de ochtend twee plenaire voordrachten gehouden, waarin respectievelijk één onderwerp vanuit zowel een praktisch, als wetenschappelijk oogpunt zal worden belicht.

Van 16.00-17.00 uur vindt een afsluitende borrel plaats.

Aanmelding: https://fd20.formdesk.com/vuamsterdam/SC_Inschrijfformulier_Landelijke_Strafrechtsdag_2019
Meer informatie: via het secretariaat van de afdeling Strafrecht & Criminologie van de VU via landelijkestrafrechtsdag.rch@vu.nl.