Kindvriendelijke rechtspraak 2024

CCRA seminar

Datum en tijd:
29 februari 2024 13:00 - 17:00 uur

Locatie:
De Brug

Universiteit van Amsterdam

Nieuwe Achtergracht 166

Amsterdam

Het Centre for Children’s Rights Amsterdam organiseert samen met de Universiteit van Amsterdam een seminar over kindvriendelijke rechtspraak in het jeugdrecht. Dit seminar is onderdeel van het door de EU gefinancierde project Just Closer (grant agreement no. 101056657).

In dit seminar willen wij een verbinding leggen tussen verschillende rechtsgebieden en disciplines om zo kennis en ervaring op het gebied van kindvriendelijke rechtspraak te delen. Het concept kindvriendelijke rechtspraak zal belicht worden vanuit verschillende invalshoeken, zoals de filosofie, de psychologie, het jeugdstrafrecht, het civiele jeugdrecht, de advocatuur en vanuit jongeren zelf.

Het doel van Just Closer is om de procedurele rechten van jongeren in het jeugdrecht te versterken door te luisteren naar hun stem. Dit wordt gedaan door het geven van trainingen aan professionals door ervaringsdeskundigen, het maken van podcasts en het organiseren van seminars. Belangrijke uitgangspunten zijn het VN-Kinderrechtenverdrag (IVRK) en de Guidelines on Child-friendly Justice van de Raad van Europa.

Het bieden van een interdisciplinair platform is – naast het doen van onderzoek en de overdracht van kennis – de derde doelstelling van het CCRA. In 2019 wijdde het CCRA haar jaarlijkse seminar aan het thema: ‘Uitspraken in kindvriendelijke taal’. Het huidige seminar geeft daaraan nu een aansprekend vervolg. Bij het seminar in 2019 ging het nog alleen om het gebruik van kindvriendelijke taal, bij het huidige seminar is het onderwerp breder en betreft het ook de bejegening van jeugdigen op de zitting en de regels die daarbij horen te gelden, waarbij in het bijzonder valt te denken aan art. 12 IVRK (hoorrecht).

Kosten: € 95 voor juristen en andere geïnteresseerden | € 30 voor Aio's en studenten
NOvA-punten: In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (3 PO Juridisch voor het seminar)
Aanmelding: https://docs.google.com/forms/d/1YIyHxRkHN5Yj_QWjIALd2PL5HYhvPnRfzhnmUovlf0c/viewform?edit_requested=true
Meer informatie: http://www.ccra.nl/nl/seminar-kindvriendelijke-rechtspraak-in-het-jeugdrecht-2024/