Jaarvergadering Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)

Datum en tijd:
5 november 2021 09:30 - 17:00 uur

Locatie:
Jaarbeurs Utrecht

Op vrijdag 5 november 2021 vindt de jaarvergadering van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van de jaarvergadering is ‘bestuursrecht in tijden van crisis’. De preadviezen worden geschreven door Jacobine van den Brink (UvA), Jan-Peter Loof (College voor de Rechten van de Mens), Jurien Korzelius (gemeente Amsterdam) en Martijn van der Steen (EUR). Meer informatie over het programma en aanmelding is te vinden via de website van de VAR: www.verenigingbestuursrecht.nl.

Kosten: De deelname aan de Jaarvergadering zelf is voor VAR-leden kosteloos. Voor het meelunchen vragen wij een bijdrage van € 15,-. De lunch is geheel vegetarisch. Niet-leden die de behandeling van de preadviezen willen bijwonen, kunnen zich melden bij de penningmeester via var@pelsrijcken.nl. Zij betalen € 75,- voor deelname aan het inhoudelijke gedeelte van de vergadering. U kunt ook lid worden van de VAR, dat kost slechts € 35,- per jaar (voor studenten € 25,-).
Aanmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhYcRZmVgoBLnP4ZX7zTANa8XJbSagDyFA_hTXKAu9Zdadg/viewform
Meer informatie: https://verenigingbestuursrecht.nl/activiteiten/var-jaarvergadering-2021/