Herstelrecht door de ogen van…

Reflecties op restorative justice vanuit 27 verschillende perspectieven

Datum en tijd:
27 juni 2022 13:00 - 17:30 uur

Locatie:
Maastricht University

Faculty of Law

Bouillonstraat 1-3

6211 LH Maastricht

Op 27 juni 2022 zal de bundel Herstelrecht door de ogen van… Reflecties op restorative justice vanuit 27 verschillende perspectieven verschijnen bij uitgeverij BOOM. De publicatie zal worden gevierd met een symposium aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht.

Aanmelding: https://www.aanmelder.nl/133312/subscribe?_ga=2.90735837.696817381.1652098359-1292516173.1605710885
Meer informatie: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/herstelrecht-door-de-ogen-van