Hans Franken-lezing 2022: Hoedster van de grondrechten in de digitale rechtsstaat?

Datum en tijd:
20 mei 2022 15:30 - 18:00 uur

Locatie:
Universiteit Leiden en online

Op 20 mei organiseert het Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden (eLaw) de jaarlijkse Hans Franken-lezing die gegeven zal worden door Aleid Wolfsen.

De titel van de lezing is: Hoedster van de grondrechten in de digitale rechtsstaat?

Aleid Wolfsen is sinds 2016 voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Eerder was hij al verbonden aan de AP als lid van de raad van advies. In 2019 kozen de Europese toezichthouders, verenigd in de EDPB, Aleid Wolfsen tot hun vicevoorzitter. Voor zijn benoeming tot voorzitter van de AP heeft Wolfsen zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke macht. Tussen 1998-2001 was hij rechter in Amsterdam en daarna tot begin 2002 vicepresident van de rechtbank Haarlem. Van mei 2002 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA en hield hij zich onder meer bezig met Justitie en Antilliaanse zaken. Hij was van 2008 tot 2014 burgemeester van Utrecht.

Wolfsen was van 1979 tot 1994 in verschillende functies werkzaam bij het parket van de officier van justitie en bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle. Hij combineerde de werkzaamheden met een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die hij in 1993 voltooide. Daarna werkte hij bij het ministerie van Justitie, onder andere als projectleider Herziening Rechterlijke Organisatie

De Hans Franken-lezing wordt vanaf 2018 jaarlijks gehouden door wetenschappers of prominenten die zich bezighouden met ontwikkelingen op het gebied van technologie en recht.

Aanmelding: https://fd24.formdesk.com/universiteitleiden/Hans.Franken-lezing.22
Meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2022/05/hans-franken-lezing-2022