Handvatten voor reguleren bodemenergiesystemen

Juridisch Café

Datum en tijd:
22 mei 2019 16:30 - 20:00 uur

Locatie:
VVM Bureau

Arthur van Schendelstraat 758

3511 MK Utrecht

Met het oog op CO2-reductie en het verminderen van de gaswinning groeit de belangstelling voor bodemenergiesystemen. Op woensdag 22 mei 2019 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk een Juridisch Café over het reguleren én stimuleren van deze systemen.

Twee deskundige sprekers gaan in op de rol die open en gesloten bodemenergiesystemen kunnen spelen om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Zo kan warmte- en koudeopslag (WKO), een open systeem, worden toegepast ten behoeve van de energievoorziening van bedrijfsgebouwen of woningbouwprojecten. Hierbij wordt het grondwater in de dieper liggende bodem gebruikt als buffer, in de winter wordt koud water opgeslagen in een koude bron en in de zomer wordt warm water opgeslagen in een warme bron. Bij gesloten bodemenergiesystemen wordt geen grondwater verplaatst, maar een vloeistof in buizen door de bodem geleid. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de warmte die van nature in de bodem aanwezig is.

De sprekers zetten uiteen op welke wijze open en gesloten bodemenergiesystemen zijn gereguleerd. Ook bieden zij, met name ten behoeve van het bevoegd gezag (de provincie of gemeente), handvatten om bodemenergiesystemen te reguleren en te stimuleren. Verder wordt toegelicht in welke gevallen bodemenergiesystemen rendabel kunnen zijn.

Sprekers zijn Edward Brans (Pels Rijcken) en Ad van Bokhoven (KWA).

Kosten: reguliere deelnemers € 85; VVM-leden € 49,50; studenten die geen lid zijn € 9,50, studentleden en recent afgestudeerde leden: gratis.
Aanmelding: www.vvm.info/activiteiten/780/juridisch-cafe-bodemenergiesystemen/inschrijven
Meer informatie: www.vvm.info/juridischcafe/handvaten-voor-reguleren-bodemenergiesystemen