Eyes on Insolvency 2019

Congres

Datum en tijd:
1 november 2019 09:00 - 18:00 uur

Locatie:
Eye Filmmuseum

IJpromenade 1

1031 KT Amsterdam

Op vrijdag 1 november organiseert OO&R samen met RESOR 'EYES on Insolvency 2019'. Dit congres vindt plaats in EYE te Amsterdam. Tijdens dit evenement staat het wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) centraal. Het wetsvoorstel voorziet in een regeling voor een pre-insolventieakkoord: een dwangakkoord buiten surseance en faillissement. Afgaande op het voorontwerp belooft het een innovatieve en veelzijdige regeling te worden. De WHOA zou een revolutie in de Nederlandse insolventiepraktijk kunnen betekenen en een vooraanstaande positie in de internationale herstructureringswereld kunnen verwerven.

Naast op de WHOA wordt tijdens EYES on Insolvency ook ingegaan op toekomstige onderdelen van het herijkingsprogramma die moeten zorgen voor een solide insolventiekader. Het doel van het congres is om een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van de rechtspraktijk op de toepassing van de WHOA. Verschillende specialisten zullen de belangrijkste facetten toelichten, waarna in een plenaire discussie weerbarstige punten verder kunnen worden uitgediept.

Volledig dagprogramma inclusief congresmaterialen, lunch en aangeklede borrel.

Aanmelding: https://eyesoninsolvency.com/aanmelden/
Kosten: studenten/promovendi: € 100 (tot 01-09-2019), € 150 (na 01-09-2019); wetenschap/rechterlijke macht/overheid: € 195 (tot 01-09-2019), € 295 (na 01-09-2019); praktijk: € 695 (tot 01-09-2019), € 795 (na 01-09-2019)
NOvA-punten: deelnamebewijs conform NOvA-eisen
Meer informatie: https://eyesoninsolvency.com/