Exploring the Legal Archive on Race: Methodological Challenges

Prof.dr.mr. Betty de Hart, Vrije Universiteit Amsterdam

Datum en tijd:
25 november 2021 15:30 - 17:00 uur

Locatie:
Universiteit Leiden en online

Betty de Hart is hoogleraar transnationale gezinnen en migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze verricht juridisch, historisch en empirisch onderzoek naar de nationale, Europese en internationale regels waarmee transnationale families te maken krijgen, de opvattingen achter deze regels en de impact die deze regels hebben op het dagelijks leven van transnationale gezinnen. In 2017 ontving Betty de Hart een European Research Council (ERC) Consolidator-subsidie voor haar onderzoeksproject 'Euromix: Regulating Mixed Intimacies in Europe'. Dit onderzoeksproject richt zich op het beantwoorden van de vraag of, hoe, en waarom ‘gemengde’ relaties in Europa worden geregulariseerd, hoe ‘gemengde’ stellen reageren op de regularisering, en welke rol het recht en juristen spelen in de manier waarop het denken over ‘ras’ zich in Europa heeft ontwikkeld.

Dit evenement is onderdeel van een lezingenreeks georganiseerd door het Van Vollenhoven Instituut, getiteld Reconsidering the Socio-Legal Gaze. Deze lezingenreeks beoogt kritisch debat te stimuleren over de visies op rechtvaardigheid en machtsrelaties die ten grondslag liggen aan Leids en internationaal Law and Society-onderzoek. De lezingenreeks Dutch Colonial Foundations in het eerste semester 2021-2022 reflecteert op het ontstaan van Law and Society-onderzoek in de context van het Nederlandse koloniale bestuur.

De lezingenreeks in het tweede semester 2021-2022 richt zich op de 'Future Horizons' van Law and Society-onderzoek aan de hand van drie centrale waarden in de hedendaagse wetenschap: dekolonisatie, diversiteit, en ontwikkeling. De lezingenreeks wordt georganiseerd door de diversiteits- en inclusiecommisie van het Van Vollenhoven Instituut, de eerste in zijn soort aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden.

De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelnemers kunnen de lezingen zowel online als op locatie bijwonen.

Aanmelding: https://fd24.formdesk.com/universiteitleiden/VVIlecture2
Meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2021/11/exploring-the-legal-archive-on-race-methodological-challenges