Expert Meeting Corporate Human Rights Violations and Reputational Damage

Datum en tijd:
2 oktober 2019 13:00 - 18:00 uur

Locatie:
Academiegebouw, Universiteit Utrecht

Kanunnikenzaal

Domplein 29

3512 JE Utrecht

Het IOS onderzoeksplatform Markets and Corporations in Open Societies, het Corporate Rule of Law Responsibility onderzoeksteam en de Faculteit Recht, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht organiseren op 2 oktober een expert meeting over de implicaties van een recente studie naar de veronderstelde relatie dat mensenrechtenschendingen leiden tot reputatieschade.

Vaak wordt aangenomen dat toegenomen transparantie over de negatieve gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor mensenrechten bijdraagt aan het voorkomen ervan. Negatieve publiciteit naar aanleiding van dergelijke mensenrechtenschendingen kan immers leiden tot reputatieschade voor de betrokken onderneming. Deze gedachte staat centraal bij een veelheid aan reguleringsinstrumenten, strategieën van non-gouvernementele organisaties (NGO’s) en overheidsbeleid.

De Expert Meeting zal gaan over de implicaties van een recente studie naar de veronderstelde relatie dat mensenrechtenschendingen leiden tot reputatieschade. Deze interdisciplinaire studie, uitgevoerd door Van Baar, Engelen, Van Erp en Enneking, was gebaseerd op data samengesteld door het Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC). In deze studie is gebruikgemaakt van een economische event study methode, om te onderzoeken hoe aandelenmarkten reageren op mediaberichtgeving ten aanzien van mensenrechtenschendingen door bedrijven.

De middag wordt afgesloten met een borrel.

Aanmelding: via a.vanbaar@uu.nl. Op basis van volgorde van aanmelden (beperkt plaatsen beschikbaar)
Kosten: gratis
Meer informatie: www.uu.nl/agenda/expert-meeting-corporate-human-rights-violations-and-reputational-damage