eLaw Open Minded Lecture #2 “COVID-19: Disinformation and the Dutch Judiciary”

Michael Klos

Datum en tijd:
27 november 2020 15:00 - 16:00 uur

Locatie:
Online (MS Teams)

Op vrijdag 27 november van 15:00 – 16:00 zal de tweede Open Minded-sessie van dit jaar plaatsvinden. Tijdens deze sessie – welke zal plaatsvinden via MS Teams – presenteert Michael Klos, onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden, zijn onderzoek: COVID-19 Disinformation and the Dutch Judiciary.

In september en oktober dit jaar is - in een kortgeding tegen YouTube en Facebook - de Nederlandse rechtbank gevraagd om herplaatsing van verwijderde video's die waren aangemerkt als disinformatie. Mogen (of moeten) sociale media bedrijven disinformatie verwijderen? Daarbij rijst de vraag in hoeverre het verwijderen van disinformatie een inbreuk is op het recht op vrijheid van meningsuiting.

Open Minded is een lezingenreeks georganiseerd door eLaw (het Centrum voor Recht en Digitale Technologie), waarin professionals die werkzaam zijn op het gebied van recht en digitale technologieën worden uitgenodigd om hun onderzoek, perspectieven of lopende werkzaamheden te presenteren.

Iedereen is van harte welkom.

Aanmelding: voor aanmelden graag e-mailen naar a.m.sears@law.leidenuniv.nl
Meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2020/11/elaw-open-minded-2-covid-19-disinformation-and-the-dutch-judiciay