*CANCELLED* De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen

Seminar

Datum en tijd:
27 maart 2020 14:00 - 17:00 uur

Locatie:
Van Swinderen Huys

Oude Boteringestraat 19

9712 GC Groningen

In verband met het coronavirus wordt dit seminar verplaatst naar het najaar. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zal dit o.a. via onze website en social media worden gecommuniceerd.


Op basis van de Urgenda-uitspraken heeft de overheid een verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. We kunnen in de toekomst meer rechtszaken verwachten waarin de overheid aansprakelijk gehouden wordt voor schade aan ons welbevinden.

Maar hoe zit dat met ondernemingen? Dragen zij – gezien de aanzienlijke invloed die zij hebben op ons welzijn en onze gezondheid – ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Tijdens dit seminar werpen wij vanuit verschillende disciplines (filosofie, Europees recht, mensenrechten, privaatrecht) een licht op dit vraagstuk. We gaan in op vragen als: wat is de rol van een onderneming in de maatschappij? En wat zijn binnen het recht de mogelijkheden om deze verantwoordelijkheid aan de orde te stellen of te nemen?

We eindigen met een bespreking van een op te starten procedure over de betaalbaarheid van medicijnen. Deze zaak strekt als voorbeeld van de rol van het recht in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen.

Aanmelding: graag aanmelden via tls@rug.nl
Meer informatie: https://www.rug.nl/rechten/congressen/archief/2020/seminar-de-maatschappelijke-verantwoordelijkheid-van-ondernemingen-