De energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht

Gezamenlijke ledenbijeenkomst NeVER en VMR

Datum en tijd:
18 juni 2019 15:00 - 17:00 uur

Locatie:
De Witte Vosch

Oudegracht 46

3511 AR Utrecht

Nederland zal de komende decennia flink inzetten op het verduurzamen van de energievoorziening. Een ontwikkeling die effect heeft op onze (fysieke) leefomgeving. Wet- en regelgeving moet dat proces niet hinderen, maar wel faciliteren en wellicht zelfs versnellen. Met het Kabinetsperspectief voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is een eerste inkijkje gegeven hoe we met de ruimte in Nederland willen omgaan. Het omgevingsbeleid voor elektriciteit, (groen) gas en warmte zal worden uitgezet in Regionale Energiestrategieën (RES) die decentrale overheden volgens het Ontwerp-Klimaatakkoord zullen opstellen.

In deze uitdaging komen het omgevingsrecht en het energierecht samen. Met de Omgevingswet wordt daarvoor bovendien een relevant toekomstig kader gecreëerd, met als belangrijk instrument het omgevingsplan. Hierin moeten straks alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente voor haar grondgebied stelt, zijn opgenomen. De transitie naar een meer duurzame energievoorziening inclusief de vraag hoe te komen tot een gasloze omgeving maken daar deel van uit.

Hoe beïnvloeden energierecht en omgevingsrecht elkaar en wat kunnen de beide rechtsgebieden van elkaar leren? Deze en andere vragen staan centraal tijdens een gezamenlijke ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) en de Vereniging voor Milieurecht (VMR). Gerenommeerde sprekers zullen vanuit verschillende perspectieven hun licht laten schijnen op de gevolgen van de decentrale energietransitie voor de fysieke leefomgeving. Uiteraard is er ruimte voor discussie.

De inleiders zijn Michelle de Rijke (Van der Feltz advocaten), Jinny Moe Soe Let (Eneco), Paul van der Lee (Ministerie van BZK) en Jacco Karens (IBR)

Inschrijven: www.milieurecht.nl/activiteiten/119/de-energietransitie-milieurecht-ontmoet-energierecht/inschrijven
Kosten: VMR/NeVER leden gratis, niet-leden € 85