Corporate Accountability and Liability for Risks to the Living Environment

Conferentie

Datum en tijd:
03 oktober 2024 (09:00 - 18:00 uur) tot 04 oktober 2024 (09:00 - 13:30 uur)

Datum:
03 oktober 2024 tot 04 oktober 2024

Locatie:
Quinton House, Nieuwe Gracht 60 (donderdag) en Johanna Hudiggebouw, Kromme Nieuwe Gracht 47e (vrijdag), Utrecht

Op 3 en 4 oktober 2024, organiseert het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law een internationale conferentie over ‘Corporate accountability and liability for risks to the living environment’. De conferentie staat in het teken van de interactie tussen verschillende rechtsgebieden die de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bedrijven voor vervuiling van de leefomgeving bepalen. Denk aan het (Europees en internationaal) milieurecht, ondernemingsrecht, contractenrecht, internationaal recht, civiele aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht.

De conferentie is onderdeel van een onderzoeksproject dat wordt geleid door prof. Elbert de Jong, prof. Michael Faure en prof. Josephine van Zeben.

Thema: Pathways to corporate accountability and liability for environmental risks

Bedrijfsmatige activiteiten kunnen ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de volksgezondheid. Denk aan de uitstoot van gevaarlijke stoffen zoals PFAS. In Nederland kun je denken aan de gevolgen van emissies door Chemours en Tata Steel. Vergelijkbare voorbeelden zijn te vinden in andere Europese landen en de Verenigde Staten. Bedrijfsmatige activiteiten worden gereguleerd door een transnationaal juridische kader dat onder andere bestaat uit (Europees en internationaal) milieurecht, vennootschapsrecht, contractenrecht, soft law, aansprakelijkheidsrecht, internationaal recht en strafrecht. Deze systemen bieden verschillende routes om bedrijven, en soms zelfs hun bestuurders, verantwoordelijk te stellen voor risico’s die zij creëren voor de leefomgeving.

Kosten: regulier € 150, student/medewerker UU gratis
Aanmelding en meer informatie: Voor registratie en meer informatie zie deze link