Congres kinderrechten en migratie

Datum en tijd:
26 januari 2023 09:30 - 17:00 uur

Locatie:
Universiteit Leiden

Kamerlingh Onnes Gebouw

Steenschuur 25

2311 ES Leiden

Stichting Migratierecht Nederland en het Europa Instituut van de Universiteit Leiden organiseren gezamenlijk het congres Kinderrechten en migratie dat zal plaatsvinden op 26 januari 2023 te Leiden. Op het congres zullen wetenschappers, advocaten, rechters, beleidsmaker, en andere professionals uit de migratierechtspraktijk en aanverwante vakgebieden spreken en discussiëren over migratierechtelijke thema’s die raken aan kinderrechten. Aan bod komen onder meer de rol en waarde van het Kinderrechtencomité van de VN, het belang van monitoring van kinderrechten voor de rechtspraktijk, en kinderrechten van migranten in de knel. Een panel bestaand uit de Kinderombudsman, een rechter, vertegenwoordigers van de UNHCR en Defence for Children, en de directeur van de IND gaan de discussie met de deelnemers aan over knelpunten in het beleid en de rechtspraktijk, en mogelijke oplossingen. Ook worden in een achttal werkgroepen specifieke onderwerpen belicht, variërend van kinderbescherming en verblijf, nationaliteitsrecht en de leeftijdschouw, tot ongedocumenteerde minderjarigen, amv’s, en het arrest Chávez Vílchez en het belang van het kind.

Dagvoorzitter is Adriana van Dooijeweert, raadsheer bij het Hof Den Haag en voorzitter van het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland.

Ton Liefaard, Hoogleraar Kinderrechten aan de Universiteit Leiden, zal de conferentie afsluiten met zijn indrukken van de dag en bespiegelingen over de noodzaak kinderrechten meer aandacht te geven in het migratierecht.

Kosten: Advocaat/rechterlijke macht € 350, kortingstarief leden € 298, kortingstarief specifieke doelgroep zonder punten € 200, kortingstarief studenten € 50. Tarieven zijn vrij van BTW. Inclusief lunch, consumpties en digitaal cursusmateriaal
NOvA-punten: Het congres is geaccrediteerd met 4 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’)
Aanmelding: https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2023/congres-kinderrechten-en-migratie/
Meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2022/09/congres-kinderrechten-en-migratie