Symposium: Compensatie van misdrijfschade

Solidariteit, verzekering, verhaal

Datum en tijd:
24 september 2019 12:15 - 17:00 uur

Locatie:
Expo- en Congrescentrum, Forumzaal

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

Op dinsdag 24 september 2019 vindt het symposium ‘Compensatie van misdrijfschade - Solidariteit, verzekering, verhaal' plaats. Het symposium wordt georganiseerd door Erasmus School of Law en wordt gefaciliteerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Wie draagt welke schade en wie zou welke schade moeten dragen? Wat wordt aan slachtofferzijde aan compensatie ontvangen en hoeveel schade blijft onvergoed? Welke schade wordt daadwerkelijk verhaald aan daderzijde? En welke schade wordt – uiteindelijk – gedragen door de samenleving? Wordt misdrijfschade met de daartoe beschikbare middelen efficiënt gecompenseerd? Hoe liggen op het vlak van de misdrijfschade de verhoudingen tussen solidariteit, verzekering en verhaal? Deze vragen staan centraal in het symposium ‘Compensatie van misdrijfschade – Solidariteit, verzekering, verhaal’.

Doel van het symposium is om het vraagstuk te belichten vanuit verschillende invalshoeken. De middag wordt ingeleid door prof.mr. S.D. Lindenbergh. Vervolgens vinden interactieve workshops plaats rond drie thema's: solidariteit, verzekering en aansprakelijkheid. Steeds vinden twee workshops parallel plaats, zodat iedere deelnemer de kans krijgt om alle drie de workshops bij te wonen. De middag wordt afgesloten met een plenaire wrap up waarin de belangrijkste bevindingen uit de workshops worden besproken.

Kosten: gratis
Aanmelding en meer informatie: www.eur.nl/evenementen/compensatie-van-misdrijfschade-2019-09-24