Bregstein-symposium

Datum en tijd:
5 april 2019 13:00 uur

Locatie:
Universiteit van Amsterdam

Roetersstraat 10-18

1018 WD Amsterdam

Op 5 april 2019 organiseert de Marcel Henri Bregstein Stichting samen met het Amsterdamse Centre on the Legal Professions een symposium over de rechtvaardigheid en de civiele rechter. Met dit symposium neemt prof. Ruth de Bock afscheid van de Bregstein-leerstoel die zij drie jaar heeft bekleed. Gerenommeerde wetenschappers met veelal ook ervaring in de rechtspraktijk zullen reflecteren over vragen als: Is rechtvaardigheid nog een leidend begrip voor de civiele rechter? Hoe kan daaraan dan inhoud worden gegeven? Past rechtvaardigheid bij de hedendaagse visie op de rechter als 'probleemoplosser'? En is rechtvaardigheid als leidraad te verenigen met de heersende instrumentele benadering van het recht? Rechtswetenschappers, rechters, advocaten, studenten en overige geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd dit symposium bij te wonen.