Bestuursrecht en Omgevingswet: theorie en praktijk

Bijeenkomst VMR-VAR

Datum en tijd:
20 juni 2024 14:00 - 17:00 uur

Locatie:
Beatrixgebouw

Jaarbeurs Utrecht

Met de komst van de eigen aardigheden van de Omgevingswet zijn in het omgevings- en milieurecht belangrijke vernieuwingen geïntroduceerd. De invoering is ook relevant voor de beoefenaren van het algemeen bestuurs(proces)recht. Begeleid door deskundige sprekers, passeren op 20 juni de meest interessante en actuele vernieuwingen op het terrein van het omgevingsbestuursrecht de revue. Denk aan participatie en (versnelling van) besluitvorming onder de Omgevingswet, maar ook aan de bevoegdheidsverdeling in concrete gevallen en de interbestuurlijke verhoudingen in meer algemene zin. Rechtszekerheid en evenredigheid bij de handhaving van open normen en (specifieke) zorgplichten zullen als onderwerp evenmin ontbreken.

Kosten: VMR leden en VAR-leden gratis, niet-leden €75
Aanmelding: https://www.milieurecht.nl/activiteiten/180/bestuursrecht-en-omgevingswet-theorie-en-praktijk/inschrijven
Meer informatie: https://www.milieurecht.nl/activiteiten/180/bestuursrecht-en-omgevingswet-theorie-en-praktijk