Ars Aequi September 2018

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205

   Verschijningsdatum: 01-09-2018

      Ars Aequi September 2018

      Omschrijving

      Het wetsontwerp Bestuurlijk verbod rechtspersonen moet het mogelijk maken voor de minister voor Rechtsbescherming een rechtspersoon – bijvoorbeeld Outlaw Motorcycle Gangs als Bandidos en Satudarah – per direct te verbieden. Of dit een effectieve maatregel zal zijn wordt in dit nummer onderzocht door Joep Koornstra en Jan Brouwer.

      Consumenten worden in het contractenrecht vergaand beschermd. Een zzp'er – de Calimero van het commerciële contractenrecht – geniet deze bescherming niet. Is dat eerlijk, vraagt Harriët Schelhaas zich af. Verder geeft Claire Hofman een uitgebreide beschouwing van het fenomeen anonieme tipgevers in het belastingprocesrecht, en Jan Vranken & Marnix Snel verkennen het begrip 'heersende leer' in het privaatrecht. 

      Deze maand beginnen we met een nieuwe – korte – Rode Draad, getiteld 'Kansen & risico's'. Henry Prakken legt uit waarom kansoordelen door deskundigen vaak verkeerd begrepen worden door rechters, en wat daaraan te doen is. Op de Blauwe Pagina's over Rechtvaardigheid schrijft Wouter Veraart over het utilitarisme. Daarnaast vertelt René Hage over zijn proefschriftonderzoek, belicht Wendy Schrama kort de rol van het recht in vechtscheidingen en maken rechtenstudenten kans op de hoofdprijs van € 200 als zij de rechtsvraag van Ton Jongbloed beantwoorden. Uiteraard ontbreken ook de annotaties en columns deze maand niet.

      Inhoudsopgave

      Opinie

       
      Redactioneel - De mythe van de rationele belegger. Van eigen verantwoordelijkheid naar productinterventie
      Jeroen Lemmen & Jouke Tegelaar
       
      Amuse - Waar twee vechten ...
      Wendy Schrama
       
      Het verbieden van Outlaw Motorcycle Gangs. Een effectieve maatregel?
      Joep Koornstra & Jan Brouwer
       
      Column - Brexit: exit Brittania rules the – linguistic – waves?
      Ewoud Hondius 
       
       
      Column - Juristen zijn doemdenkers
      Sander Steneker
       

      Verdieping

       
      Bescherming voor de zelfstandige zonder personeel in het contractenrecht
      Harriët Schelhaas
       
      Enig inzicht in het fiscale tipgeversregime: openheid van zaken of blijft Judas anoniem?
      Claire Hofman
       

      Annotaties

       
      De handelingsonbevoegdheid van artikel 3:43 BW
      Prof.mr. W.H. van Boom
      HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:428
       
      Boedelschulden, bij de curator in te dienen vorderingen en niet-verifieerbare vorderingen
      Prof.mr. R.M. Wibier
      HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424
       
      Moet degene ten laste van wie conservatoir beslag is gelegd bekend zijn met de aanhangigheid van de hoofdzaak?
      Prof.mr. A.W. Jongbloed
      HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:773
       
      Gevolgen van het Achmea-arrest voor de praktijk van de investeringsarbitrage binnen de EU
      Prof.mr. A.S. Hartkamp
      HvJ EU 6 maart 2018, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158
       

      Rode draad ‘Kansen & risico’s’

       
      Kansoordelen door deskundigen: over ‘logisch’ rapporteren en wat daarbij mis kan gaan
      Henry Prakken
       

      Perspectief

       
      Het begrip ‘heersende leer’ in het privaatrecht. Een korte verkenning
      Marnix Snel & Jan Vranken
       
      Rechtsvraag - Standaardbrieven en verbeurde dwangsommen. Rechtsvraag (348) Burgerlijk procesrecht
      Ton Jongbloed
       

      Literatuur

       
      Proefschrift - Handhaving van privaatrecht door toezichthouders
      René Hage
       
      Boeken
       
      Nieuwe boeken
       

      Blauwe pagina's 'Rechtvaardigheid'

       
      Hoe moreel gerechtvaardigd is het utilitarisme nog?
      Wouter Veraart
       
      Nieuws & Agenda
       
      Colofon

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie