Enig inzicht in het fiscale tipgeversregime: openheid van zaken of blijft Judas anoniem?

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Omschrijving

  Het fenomeen ‘participatie van burgers’ binnen de rechtshandhaving is van alle tijden, maar in het belastingrecht is het onderwerp recent in opspraak, bijvoorbeeld vanwege de ‘Tipgeverszaak’. In deze bijdrage wordt de rol van anonieme tipgevers in het belastingprocesrecht belicht. Het doel is een overzicht te bieden van de toepasselijke regelgeving en rechtspraak en de eigenaardigheden in kaart te brengen die met het fenomeen en de juridisering ervan samenhangen.

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie