Ars Aequi juli-augustus 2018

Bijzonder nummer 'De eigendom voorbij'

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205

   Verschijningsdatum: 01-07-2018

      Ars Aequi juli-augustus 2018

      Omschrijving

      De eigendom voorbij. Met de wellicht wat cryptische naam van dit Bijzonder Nummer doelt de redactie op een ontwikkeling die in de laatste jaren in een stroomversnelling is beland: de opkomst van alternatieven voor individuele eigendom. Geheel nieuw is het fenomeen niet. Huur van zaken als alternatief voor het in eigendom verkrijgen daarvan is per slot van rekening al zo oud als de weg naar Kralingen. De komst van het informatietijdperk gaat echter gepaard met ontwikkeling van nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen, die het ‘klassieke’ model van de vrijemarkteconomie op zijn kop zetten.

      In dit themanummer gaan auteurs in op verschillende kwesties die betrekking hebben op de deel- en toegangseconomie. Rutger Claassen en Yara Al Salman bieden allereerst een filosofisch perspectief op de opkomst van de toegangseconomie. Emil Verheul bespreekt de goederenrechtelijke kwalificatie van data, die van belang kan zijn voor gebruikers die hun documenten (zoals een scriptie) hebben opgeslagen op bijvoorbeeld Dropbox. Want wat als Dropbox failliet gaat? En hoe zit het met muziekbestanden die toegankelijk zijn via iTunes of Spotify? Spotifygebruiker Noreen Sturris en cd-verzamelaar Evert Neppelenbroek vergelijken de posities van gebruikers van deze diensten met die van de ‘traditionele’ muziekverzamelaar. De goederenrechtelijke aspecten van de bitcoin worden besproken door Valérie Tweehuysen.

      Crowdownership, oftewel gedeelde eigendom, wordt door Nora Streep onder de loep genomen. Is onze wetgeving wel voorbereid op de deeleconomie? Initiatieven als Peerby en Blandlord, maar ook modulair bouwen passeren de revue. Victor de Serière onderzoekt of de Wet giraal effectenverkeer wel is voorbereid op de toekomst, of toe is aan modernisering. Jeroen ten Voorde beziet met behulp van welke strafbaarstellingen in het Wetboek van Strafrecht in het digitale domein gepleegde vermogenscriminaliteit kan worden bestraft en welke rechtsbelangen daarmee worden beschermd. Voor het heffen van btw biedt de deeleconomie de nodige uitdagingen; Martijn Schippers gaat hier nader op in. Ook op het gebied van het bestuursrecht zorgt de deeleconomie voor opschudding. Maar is dat slecht? Sofia Ranchordás denkt van niet.

      Het nummer wordt afgesloten met een aggregerende bijdrage van Vanessa Mak. Is toegang de nieuwe eigendom?

       

      Inhoudsopgave

      Woord vooraf - De eigendom voorbij
       
      From Ownership to Access. A Philosophical Perspective on the Rise of Access-Based Consumption 
      Yara Al Salman & Rutger Claassen
       
      Revindicatie van data in de cloud 
      Emil Verheul
       
      De vermogensrechtelijke positie van de muziekliefhebber in tijden van iTunes en Spotify 
      Noreen Sturris & Evert Neppelenbroek
       
      Goederenrechtelijk puzzelen met bitcoins 
      Valérie Tweehuysen
       
      De eigendom voorbij? Juridische aspecten van crowdownership en andere opkomende fenomenen 
      Nora Streep
       
      De Wet giraal effectenverkeer: ‘if it ain’t broke, why fix it?’ 
      Victor de Serière
       
      Digitale vermogensdelicten in het Wetboek van Strafrecht. Een zoekplaatje met gevolgen? 
      Jeroen ten Voorde
       
      De eigendom voorbij: uitdagingen vanuit een btw-perspectief 
      Martijn Schippers
       
      P2P-netwerken, deeleconomie en blockchain: de vergunning is dood, lang leve de vergunning! 
      Sofia Ranchordás
       
      Van ownership naar access. Is toegang de nieuwe eigendom? 
      Vanessa Mak
       
      Colofon

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie