Ars Aequi juni 2018

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205

   Verschijningsdatum: 01-06-2018

      Ars Aequi juni 2018

      Omschrijving

      Organen van rechtspersonen nemen besluiten. Welke vereisten gelden voor de totstandkoming daarvan? En hoe moeten besluiten worden uitgelegd? Koen van Vught bespreekt beide vragen naar geldend en wenselijk recht, en werpt daarbij ook een blik over over de zuid- en oostgrens van ons land. Een blik over de grens werpen met behulp van (digitale) opsporingmethoden is wat problematischer, maar Marianne Hirsch Ballin zoekt in dit nummer naar een oplossing waardoor digitale opsporing over de grenzen efficiënter kan worden en de mensenrechtenbescherming kan worden verbeterd.
      Het recht om over de erfgrens op gemeentegrond te poten (het 'recht van voorpoot') bestaat al vele eeuwen. Jelle Jansen schrijft over de geschiedenis van dit oude zakelijke recht en onderzoekt of ze accessoir of overdraagbaar zijn. Verder voorziet Ilja Tillema  het wetsvoorstel voor de aanstelling van een exclusieve belangenbehartiger in collectieve (schadevergoedings)acties van kritisch commentaar, en vraagt Ton Hol zich af of advocatuur, notariaat en rechtspraak niet ook moeten openstaan voor mensen met een andere dan juridische opleiding, zoals natuurkundigen en psychologen.
      In dit nummer verschijnt verder de laatste bijdrage in de Rode draad 'Rechtseenheid'. Dineke de Groot schrijft over rechtseenheid en de deelgeschilprocedure. In de rubriek 'Rechtvaardigheid' bespreekt Marcus Düwell de vluchtelingencrisis in het licht van menselijke waardigheid. Tot slot schrijft Emil Verheul over zijn proefschrift 'Eigendomsvoorbehoud'. Dit extra dikke nummer is verder gevuld met maar liefst zeven annotaties en ook de andere vaste rubrieken ontbreken uiteraard niet. Genoeg te lezen voor in de hangmat dus!
       

      Inhoudsopgave

      Opinie

      Redactioneel - Externe financiering van collectieve acties: regulering gewenst
      Joyce Duin & Jim van Mourik
       
      Amuse - Van het openbaar lichaam Sint Eustatius naar een onafhankelijk Statia?
      Peter van den Berg
       
      De rol van grenzen bij opsporing: grenzeloze inzet van opsporingsbevoegdheden?
      Marianne Hirsch Ballin
       
      Exclusieve en concurrerende belangenbehartigers: balanceren op glad ijs?
      Ilja Tillema
       
      Column - Rechtsvergelijking in Duitsland en met Frankrijk
      Ewoud Hondius
       
      Column - De blinddoek van Vrouwe Justitia
      Sander Steneker
       

      Verdieping

      De totstandkoming en uitleg van besluiten. Een vloeiende lijn tussen Boek 2, Haviltex en cao?
      Koen van Vught
       
      Is het recht van voorpoot accessoir?
      Jelle Jansen
       

      Annotaties & Wetgeving

      List en bedrog bij de verjaringstermijn en de klachtplicht uit artikel 7:23 BW
      Prof.mr. H.N. Schelhaas
      HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2902
       
      ZED+ BV: magische metamorfose van samenwerkings-BV in quasi-beurs-NV
      Prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers
      OK 8 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5049
       
      Externe bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 6:162 BW en de eis van een persoonlijk ernstig verwijt. De Hoge Raad trekt lijnen (door)
      Prof.mr. B.F. Assink
      HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:470
       
      Een ruime uitleg van een beperkte aansprakelijkheid voor financiële toezichthouders
      Prof.mr. Danny Busch & mr. S.A.M. Keunen
      HR 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:309
       
      Informatie over het recht op rechtsbijstand voor niet-aangehouden verdachten
      Prof.mr. J.W. Ouwerkerk
      HR 20 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:368
       
      Italiaanse btw-fraude leidt tot dialoog over voorrang van het EU-recht
      Prof.mr. A.C.M. Meuwese
      HvJ EU 5 december 2017, ECLI:EU:C:2017:936
       
      Achmea
      Prof.mr. P.J. Slot
      HvJ EU 6 maart 2018, ECLI:EU:C:2018:158
       

      Rode draad 'Rechtseenheid'

      Rechtseenheid en de deelgeschilprocedure
      Dineke de Groot
       

      Perspectief

      Civiel effect ter discussie?
      Ton Hol
       

      Literatuur

      Proefschrift - De plaats van het eigendomsvoorbehoud in het Burgerlijk Wetboek
      Emil Verheul
       
      Nieuwe boeken
       

      Blauwe Pagina's 'Rechtvaardigheid'

      Migranten, vluchtelingen en menselijke waardigheid
      Marcus Düwell
       

      En verder

      Nieuws & Agenda
       
      Colofon

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie