De implementatie van de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Omschrijving

  Op 26 november 2014 is de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht vastgesteld (hierna: de richtlijn). De richtlijn bevat regels over schadevergoedingsvorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht van de Europese Unie. Bij de inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht op 10 februari 2017 is de richtlijn omgezet in nationaal recht. In deze bijdrage worden de voornaamste veranderingen besproken die de implementatiewet heeft teweeggebracht.
   

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie