Ars Aequi april 2017

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205

   Verschijningsdatum: 01-04-2017

      Ars Aequi april 2017

      Omschrijving

      Vijftien jaar geleden werd in Nederland de euthanasiewet ingevoerd. Esther Pans schetst voor ons de ontwikkelingen. Functioneert de Wtl naar behoren?

      Verder kijkt Elaine Mak met een kritisch oog naar de Spreekuurrechter, een pilot van de Rechtbank Noord-Nederland. Albert Verdam beantwoordt de vraag hoe het rechtsmiddel van de aantasting van een besluit van een rechtspersoon zich verhoudt tot een vordering uit onrechtmatige daad, en Daniel Carter geeft ons uitleg over de implicaties van de Miller-uitspraak voor de Brexit. Lucas Noyon pleit ervoor het zogenoemde taakstrafverbod van artikel 22b Sr te schrappen.

      In de Rode draad 'Te land, ter zee en in de lucht' brengen Alex Geert Castermans & Niels Demper de overeenkomst van multimodaal vervoer onder onze aandacht. Tom Barkhuysen en Erwin Noordover brengen een ode aan de schakelbapaling 8:22 Awb. Degenen die benieuwd zijn wat voor effect het huwelijk heeft op criminele aspiraties van de gehuwden kan terecht bij Joris Beijers, die over zijn proefschrift schrijft. En deze maand kunnen studenten weer een rechtsvraag beantwoorden en zo kans maken op € 50 en/of een mooi boek van Ars Aequi Libri!

       

      Inhoudsopgave

      Opinie

      Redactioneel – Welkom in Nederland! Dien uw vordering maar in
      Olivier Oost & Pim Wissink
       
      Amuse – Verborgen staatsrecht
      Solke Munneke
       
      Who is taking (back) control of Brexit? Assessing the implications of the UK Supreme Court decision in Miller
      Daniel Carter
       
      Column – Ars Aequi to turn into a European Law Review
      Ewoud Hondius
       
      Column ‘Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie’ – Geef mij de alternatieve feiten, dan geef ik u het recht
      Harm Kloosterhuis
       

      Verdieping

      15 jaar euthanasiewet. De balans opgemaakt
      Esther Pans
       
      Strijd met redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad als rechtsmiddel in relatie tot besluiten van de rechtspersoon?
      Albert Verdam
       
      De Spreekuurrechter: een nuttige innovatie?
      Elaine Mak
       
      De geschiedenis van het ‘taakstraf­verbod’ van artikel 22b Sr: een klucht vol verwarring
      Lucas Noyon
       

      Annotaties & Wetgeving

      Het is toch anders dan gedacht: executoriaal derdenbeslag heeft geen voortdurende stuitende werking
      Prof.mr. A.W. Jongbloed
      HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2222
       
      Het einde van de bestuursrechtelijke ne bis in idem-rechtspraak
      Prof.mr. A.T. Marseille
      ABRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131
       
      Particuliere geharmoniseerde normen: het HvJ EU gunt zichzelf rechtsmacht
      Prof.dr. A.C.M. Meuwese
      HvJ EU 27 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:821
       
      Wetgeving – De toegang tot een raadsman bij het politieverhoor
      Mr J.J. Mesu
       

      Rode draad ‘te land, ter zee en in de lucht’

      Kwalificatie en uitleg van de overeenkomst van multimodaal vervoer
      Alex Geert Castermans & Niels Demper
       

      Perspectief

      (Br)exit? Rechtsvraag (347) Commercieel contractenrecht
      Harriët Schelhaas & Joost Stam
       

      Literatuur

      Proefschrift – Plegen mensen minder delicten als ze getrouwd zijn?
      Joris Beijers
       
      Boeken
       
      Nieuwe boeken
       

      Ode aan de schakelbepalingen

      Artikel 8:22 Awb: schakel tussen de curator en de bestuursrechtelijke beroepsprocedure
      Tom Barkhuysen & Erwin Noordover
       

      En verder...

      Nieuws & agenda
       
      Colofon

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie