• Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789492766120

1e druk 2018

Verschijningsdatum: 08-03-2018

Pagina's: 310

Tegenkrachten

Omschrijving

Tegenkrachten zijn belangrijk, beter nog: noodzakelijk. Een vrije samenleving kan niet zonder, ze zijn de zuurstof voor iedere gezonde gemeenschap. Tegenkrachten houden ons scherp en bieden nieuwe inzichten. Ze kunnen ook troost bieden. Deze bundel  beoogt een briesje vol frisse tegenkrachten te zijn, belicht door auteurs uit de werelden van de kunsten, de wetenschap, de journalistiek en het recht. 
 

"Tegenkracht biedt immers de advocaat tegen zijn wederpartij (of in hoger beroep tegen het oordeel van de lagere rechter). En de rechter biedt door zijn tegenkracht de burger bescherming tegen de overheid, tegen de markt, tegen andere burgers.

Tegenkrachten – het blijkt uit de rijke oogst in deze bundel – kunnen uit verschillende hoeken worden bekeken. Hier zijn dat de kunsten, de wetenschap, de journalistiek en het recht. Hoe die tegenkrachten worden beoordeeld, of ze op waarde worden geschat of juist doodgezwegen, of ze aan harmonie bijdragen of juist een scherpe dissonant vormen, of ze burgers willen ‘insluiten’ of juist ‘uitsluiten’, hangt af van de politieke en maatschappelijke context waarin dat geluid en tegengeluid klinken en die kracht en tegenkracht, die macht en tegenmacht worden uitgeoefend. In Nederland vormt de democratische rechtsstaat die context.

[...]

De democratische rechtsstaat is geen statisch gegeven maar moet steeds opnieuw vorm krijgen. "

Uit het voorwoord van Herman Tjeenk Willink

Inhoudsopgave

Voorwoord
Herman Tjeenk Willink
 
Het waarom van tegenkrachten
Alex Brenninkmeijer
 
De staat van het theater
Ola Mafaalani 
 
De journalist als luis in de pels
Xandra Schutte
 
Over de tegenkracht van het vrije oordeel 
Marieke Borren
 
We krijgen de rechtsstaat niet cadeau!
Gerard Spong
 
Opposing Forces: the Resurgence of American Political Satire in the Age of Donald Trump
Nilda Mesa
 
Stil verzet in de muziek van Dmitri Sjostakovitsj
Jurgen van den Hout
 
Kauwen
Rita Hijmans
 
Twee eeuwen verzet in de Russische poëzie
Nina Targan Mouravi
 
Een menselijke stem
Wytske Versteeg
 
Exil-literatuur: met de pen tegen het Derde Rijk
Edwin Rabbie
 
Tegenkrachten in de Weimartijd
Reiner de Winter
 
Spraak en tegenspraak – musea gevangen tussen belangen?
Manfred Sellink
 
De kracht van het theater: Julius Caesar en De stomme van Portici
René Klomp
 
Tegenkrachten in Hollywood cinema
Tomas A. Dulfer
 
Satire en kritiek – drie momentopnamen: Erasmus, Voltaire en Charlie Hebdo
Hans Trapman 
 
De knipoog van Ovidius (en Mick Jagger)
Frits de Graaff
 
Kunst als leermeester van geld
Ron Peperkamp
 
Economische tegenkracht
Barbara Baarsma
 
Van Lincoln, aikido en het grote verleiden
Arent van Wassenaer
 
Tegenkrachten in de klinische wetenschap
Adam Cohen
 
Over het maatschappelijk middenveld als tegenkracht: Georgië en Nederland
Françoise Companjen
 
Het recht als selectieve tegenkracht tegen de staat
Wim Derksen
 
Afrikaanse onderzoeksjournalistiek versus de kleptocraten
Evelien Groenink
 
Intrasystematisch tegenkrachtje
Ulli Jessurun d’Oliveira
 
Tegenkracht in de Amerikaanse republiek
Wouter de Been
 
Rimpelingen
Roger Cox 
 
Bieden dissenting en concurring opinions steun aan de onafhankelijkheid van de rechter?
Peter Ingelse
 
Het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM) als tegenkracht tegen 
nationale politici die ooit gedane plechtige beloften maar lastig vinden en rechters 
die even vergeten zijn wat ze behoren te doen 
Egbert Myjer
 
Strijd tegen de confirmation bias
Caroline Buisman
 
De tegenkracht van de Nederlandse rechtsstaat en het belang van toetsing van
formele wetten aan de grondwet
Tom Barkhuysen
 
De ondernemingsraad: een tegenkracht met potentieel
Loe Sprengers
 
De cultuur van de democratische rechtsstaat; enkele gedachten over de situatie in
Nederland, in Europees perspectief
Bart van Lierop
 
Frappez toujours
Menno Zandbergen
 
Verantwoording
Marjan Goslings
 
Over de auteurs
 

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie