Fusies en overnames in Nederland

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Soort uitgave: 

  ISBN: 9789492766045

  1e druk 2017

  Verschijningsdatum: 05-11-2017

  Pagina's: 168

  Fusies en overnames in Nederland

  Omschrijving

  Fusies en overnames in Nederland biedt een actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de Nederlandse fusie- en overnamepraktijk. Ook niet-juridische onderwerpen komen aan bod, voorzover dat bijdraagt aan een beter begrip van de verschillende soorten transacties.
  Het boek biedt inzicht in de drijfveren voor fusies en overnames, waarderingskwesties, de structurering van fusie- en overnametransacties, het totstandkomingsproces, acquisitiefinanciering, mededingingsperikelen, relevante fiscale aspecten, de rechten van werknemers en corporate governance in overnamesituaties. Uitgebreide aandacht wordt besteed aan in de praktijk belangrijke vormen van bedrijfsovernames: onderhandse aandelentransacties, openbare biedingen, activa-passiva-transacties en juridische fusie en splitsing. Waar nuttig wordt de theoretische behandeling afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. De tekst bevat uitgebreide verwijzingen naar actuele jurisprudentie en literatuur.

  De schrijvers van Fusies en overnames in Nederland zijn M&A-advocaten bij de Amsterdamse vestiging van Allen & Overy, het kantoor dat bij vrijwel alle grote transacties in Nederland is betrokken, en konden zo uit eigen ervaring putten voor praktijkvoorbeelden. Het boek is vooral vanuit de praktijk geschreven. Het boek is bedoeld voor gevorderde (rechten)studenten en voor hen die in de praktijk te maken krijgen met fusies en overnames.

  Inhoudsopgave

  Hoofdstuk 1 Inleiding
  1.1 Doel en opzet van het boek
  1.2 Overnamepraktijk in Nederland
  1.3 Adviseurs en hun rol

  Hoofdstuk 2 Waarom fusies en overnames
  2.1 Fusie en overname
  2.2 Strategische en financiële kopers
  2.3 Alternatieven voor fusies en overnames

  Hoofdstuk 3 Waardering
  3.1 Waarde en prijs
  3.2 Waarderingsmethodes
  3.3 Ondernemingswaarde en waarde van de aandelen
  3.4 Prognoses
  3.5 Boekhoudkundige verwerking van overnames en consolidatie
  3.6 Effecten op winst per aandeel

  Hoofdstuk 4 Structuur
  4.1 Aandelentransacties
  4.2 Activa-passiva-transacties
  4.3 Juridische fusie en splitsing
  4.4 Mengvormen
  4.5 Fiscale aspecten

  Hoofdstuk 5 Voorfase
  5.1 Totstandkomingsproces
  5.2 De intentieverklaring
  5.3 Due diligence

  Hoofdstuk 6 Onderhandse aandelentransacties
  6.1 Inleiding
  6.2 Partijen
  6.3 Overwegingen
  6.4 Koopprijs
  6.5 Opschortende voorwaarden
  6.6 Levering van de aandelen en de rol van de notaris
  6.7 Bescherming onderneming
  6.8 Garanties
  6.9 Vrijwaringen
  6.10 Aansprakelijkheid en verhaal
  6.11 Algemene bepalingen

  Hoofdstuk 7 Openbaar bod
  7.1 Inleiding
  7.2 Toepasselijk recht
  7.3 Opkopen via de beurs
  7.4 Tijdspad
  7.5 Voorfase
  7.6 Fusieprotocol
  7.7 Irrevocable undertaking
  7.8 Biedingsbericht
  7.9 Aanmelding
  7.10 Ruilbod
  7.11 Vijandig bod
  7.12 Verdedigingsmechanismen en beschermingsconstructies
  7.13 Verplicht bod
  7.14 Partieel bod en tenderbod
  7.15 Uitkoop minderheidsaandeelhouders
  7.16 Beëindigen van beursnotering

  Hoofdstuk 8 Activa-passiva-transacties
  8.1 Inleiding
  8.2 Activa en passiva
  8.3 Koopprijs
  8.4 Overeenkomsten
  8.5 Werknemers
  8.6 Vergunningen
  8.7 Aandeelhouders

  Hoofdstuk 9 Juridische fusie en splitsing
  9.1 Kenmerk van de juridische fusie en splitsing: overgang onder algemene titel
  9.2 Fusies
  9.3 Soorten juridische fusies
  9.4 Grensoverschrijdende fusie
  9.5 Juridische splitsing
  9.6 Overgang onder algemene titel bij juridische splitsing
  9.7 Soorten juridische splitsing
  9.8 Voortdurende aansprakelijkheid ondanks splitsing
  9.9 Procedure voor juridische fusie en splitsing
  9.10 Overeenkomst en irrevocables
  9.11 Crediteurenbescherming bij fusie en splitsing

  Hoofdstuk 10 Acquisitiefinanciering
  10.1 Inleiding
  10.2 Schuldstructuur
  10.3 Debt push down
  10.4 Zekerheden en financiële steunverlening
  10.5 Certainty of funds
  Hoofdstuk 11 Mededinging
  11.1 Vergunningsvereisten
  11.2 Procedure
  11.3 Verdeling risico

  Hoofdstuk 12 Fiscale aspecten
  12.1 Inleiding
  12.2 De aard van de transactie
  12.3 Activa-passiva-transactie en aandelentransactie
  12.4 Private equity of strategische partij
  12.5 Acquisitiestructuur
  12.6 Fiscale eenheid
  12.7 Fusie
  12.8 Kosten van de transactie
  12.9 Unbundling

  Hoofdstuk 13 Werknemers en medezeggenschap
  13.1 Inleiding
  13.2 Adviesrecht ondernemingsraad
  13.3 De adviesprocedure
  13.4 SER en Vakbonden
  13.5 Pensioenen

  Hoofdstuk 14 Governance 
  14.1 Bepalen van de strategie
  14.2 Tegenstrijdig belang

  Nawoord
  Verklarende woordenlijst
  Trefwoordenregister

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie