Levensmiddelenrecht

Systeem van een gelaagd functioneel rechtsgebied

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Soort uitgave: 

  ISBN: 9789069168098

  1e druk 2017

  Verschijningsdatum: 17-01-2017

  Pagina's: 140

  Levensmiddelenrecht

  Omschrijving

  Het levensmiddelenrecht is wereldwijd in opkomst. Het doet voor de inwendige mens wat het milieurecht voor de wereld doet: beschermen tegen aantasting. Dit functionele rechtsgebied strekt zich uit over het internationaal, Europees en nationaal recht. Publiekrechtelijke normstelling en private regulering doorsnijden elkaar. Aspecten van staatsrecht, privaatrecht, strafrecht en vooral bestuursrecht spelen een rol. Het levensmiddelenrecht is een interdisciplinaire ontmoetingsplaats waar juristen voedingswetenschappers, toxicologen en microbiologen elkaar tegenkomen.

  Dit cahier schotelt het complexe materiaal op een zodanig gesystematiseerde wijze aan u voor, dat u het ‘grote plaatje’ te pakken kunt krijgen. Dit plaatje strekt zich uit van mensenrechten tot borging van veiligheid en voorlichting van consumenten.

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  1.1. Het gaat ergens over
  1.2. Regulatory affairs – technical compliance
  1.3. Een functioneel rechtsgebied
  1.4. Bronnen van het levensmiddelenrecht
  1.5. Plan van behandeling

  2. Geschiedenis van het levensmiddelenrecht
  2.1. Voorafgaand aan Europese integratie
  2.2. Sedert de Europese integratie
  2.3. Mondiaal
  2.4. Stand van zaken

  3. De mensenrechtelijke dimensie van het levensmiddelenrecht
  3.1. Bill of Rights
  3.2. Het recht op adequate voeding
  3.3. Overheidsplichten
  3.4. Het recht op voeding in Nederland
  3.5. Recht op voeding en het levensmiddelenrecht

  4. Internationaal levensmiddelenrecht
  4.1. Handel en geschillenbeslechting
  4.2. Codex Alimentarius
  4.3. Crisis management

  5. Een kader voor systematische analyse van het levensmiddelenrecht
  5.1. Structuur
  5.2. Normadressaten: ABC van het levensmiddelenrecht
  5.2.1. Autoriteiten
  5.2.2. Bedrijven
  5.2.3. Consumenten
  5.3. Hoofdonderwerpen van het levensmiddelenrecht

  6. Beginselen en begrippen
  6.1. Inleiding
  6.2. Doel van levensmiddelenrecht
  6.3. Risicoanalyse en voorzorg
  6.4. Het begrip levensmiddel
  6.5. Verantwoordelijkheid

  7. Voedselveiligheid: concept
  7.1. Materiële voedselveiligheid
  7.2. Algemeen concept
  7.3. De aard en de toestand van het product
  7.4. Specifieke normstelling ten aanzien van de aard van het product
  7.5. Specifieke normstelling ten aanzien van de toestand van het product
  7.6. Materiële voedselveiligheid in schema

  8. Voedselveiligheid: Ingrediënten
  8.1. Inleiding
  8.2. Additieven
  8.3. Voedingssupplementen en verrijkte levensmiddelen
  8.4. Genetisch gemodificeerde organismen
  8.5. Andere nieuwe levensmiddelen
  8.6. Toelatingsvereisten in het algemeen

  9. Voedselveiligheidslimieten
  9.1. Voedselvervuiling
  9.2. Toxiciteitsbeoordeling
  9.3. Chemie limieten
  9.4. Microbiologie
  9.5. Vaststelling van limieten
  9.6. Microbiologische limieten
  9.7. Levensmiddelenrecht in cijfers

  10. Voedselveiligheid: Proceseisen
  10.1. Voorkomen: hygiëne
  10.1.1. Voorvereisten
  10.1.2. HACCP
  10.1.3. Hygiëne codes
  10.2. Voorbereid zijn: traceerbaarheid
  10.3. Voorval verhelpen: recall

  11. Voedselinformatierecht
  11.1. Verplichte aanduidingen: etikettering
  11.1.1. Aanduiding
  11.1.2. Ingrediëntenlijst
  11.1.3. Allergenendeclaratie
  11.1.4. KWID
  11.1.5. Netto hoeveelheid
  11.1.6. Houdbaarheidsdatum
  11.1.7. Bijzondere bewaar- of gebruiksvoorschriften
  11.1.8. NAW-gegevens
  11.1.9. Herkomst
  11.1.10. Gebruiksaanwijzing
  11.1.11. Alcoholpercentage
  11.1.12. Voedingswaardevermelding
  11.2. Beschermde aanduidingen
  11.3. Gereglementeerde beweringen: voedings- en gezondheidsclaims
  11.4. Verboden beweringen: medische claims

  12. Handhaving van het levensmiddelenrecht
  12.1. Verantwoordelijkheid
  12.2. Verordening inzake officiële controles
  12.3. Bevoegde autoriteiten
  12.4. Delegatie
  12.5. Toezicht
  12.5.1. Medewerkingsplicht
  12.5.2. Verslaglegging
  12.6. Handhavingsmaatregelen
  12.7. Herstelsancties
  12.8. Bestraffende sancties
  12.9. Importcontrole
  12.10. Rechtsbescherming en rechtsmiddelverwijzing
  12.11. Internationale samenwerking
  12.12. RASFF
  12.13. Noodmaatregelen
  12.14. Tweedelijnsinspecties
  12.15. Vrijwaringsmaatregelen
  12.16. Derde landen
  12.17. Controles uit derde landen
  12.18. Herziening
  12.19. Conclusie

  13. Privaat levensmiddelenrecht
  13.1. Private voedselveiligheidsstandaarden
  13.2. Duurzaamheidsstandaarden
  13.3. Religieuze standaarden
  13.4. Het mechanisme van privaat levensmiddelenrecht
  13.5. Publiekrechtelijke relevantie

  14. Ten slotte
  14.1. Beroepsperspectief
  14.2. De wereld van het levensmiddelenrecht
  14.2.1. NVLR
  14.2.2. EFLA
  14.2.3. European Institute for Food Law
  14.2.4. Food Law Academy
  14.2.5. FIAN
  14.2.6. FairFood
  14.2.7. Foodwatch
  14.2.8. FLEP
  14.2.9. Voedingstechnologen
  14.2.10. GHI
  14.2.11. Voedselbank
  14.2.12. Academia
  14.2.13. Levensmiddelenrecht en agrarisch recht
  14.2.14. Literatuursuggesties
  14.3. Ten slotte

  Bronnen
  Trefwoorden

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie