Verzekeringsrecht 2017-2018

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789069168654

1e druk 2017

Verschijningsdatum: 12-01-2017

Pagina's: 712

Verzekeringsrecht 2017-2018

Omschrijving

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van verzekeringsrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2017.

Inhoudsopgave

 • Burgerlijk Wetboek, Boek 7 Bijzondere overeenkomsten
 • Principles of European Insurance Contract law (PEICL)
 • Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
 • Zorgverzekeringswet
 • Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 • Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, Luxemburg, 24-05-1966
 • Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
 • Protocol van ondertekening
 • Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad
 • Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, ’s-Gravenhage, 04-05-1971
 • Wet vergoeding van door NAVO-motorrijtuigen veroorzaakte schade
 • Beschikking bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
 • Uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 • Besluit uitvoering artikel 3, derde lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 • Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 • Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling
 • Regeling verzekeringsplaten voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
 • Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 • Besluit bedrag eigen risico aanspraken op het Waarborgfonds Motorverkeer
 • Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)
 • Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II)
 • EEX-verordening (Brussel I-bis)
 • Faillissementswet, Titel I, Afdeling 11B, § 3
 • Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9, afdeling 15
 • Wet op het financieel toezicht
 • Besluit reikwijdtebepalingen Wft
 • Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
 • Besluit prudentiële regels Wft
 • Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft
 • Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
 • Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 • Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 • Vrijstellingsregeling Wft
 • Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 • Reglement Ombudsman & Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)
 • Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening (Kifid)
 • Reglement tuchtraad financiele dienstverlening (assurantiën)
 • Reglement van De Ombudsman Zorgverzekeringen
 • Reglement van De Geschillencommissie Zorgverzekeringen
 • Interpretatieve mededeling van de Commissie Vrij verrichten van diensten en algemeen belang in het verzekeringsbedrijf
 • Verordening (EU) Nr. 267/2010
 • Mededeling 2010/C 82/02
 • Faillissementswet Titel I, Afdeling 11B, § 1, 2, en 4
 • Wet op belastingen van rechtsverkeer, Hoofdstuk III Assurantiebelastingen

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie