Insolventierecht 2017-2018

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789069168364

5e druk 2016

Verschijningsdatum: 21-11-2016

Pagina's: 412

Insolventierecht 2017-2018

Omschrijving

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 november 2016.

De nieuwe Europese Insolventieverordening, die in juni 2017 in werking treedt, is in deze bundel opgenomen.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Inhoudsopgave

Faillissementswet en aanverwante regelgeving

 • Faillissementswet
 • Besluit ex artikel 6 Faillissementswet
 • Besluit ex artikel 19 Faillissementswet
 • Aanwijzingsbesluit Raad voor de rechtspraak als het orgaan waaraan de gegevens worden doorgegeven ten behoeve van het register als bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet
 • Aanwijzingsbesluit Raad voor de rechtspraak als orgaan waaraan gegevens ten behoeve van registers Faillissementswet dienen te worden doorgegeven
 • Aanwijzing systemen in de zin van artikel 212a van de Faillissementswet
 • Besluit register surseance van betaling
 • Wet Justitie-subsidies
 • Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 • Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register
 • Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 • Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling
 • Richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen
 • INSOLAD Praktijkregels voor curatoren
 • INSOLAD Praktijkregels beoogd curator
 • Wetboek van Strafrecht, Boek 2 Misdrijven, Titel VIII Misdrijven tegen het openbaar gezag en Titel XXVI Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden


Burgerlijk Wetboek

 • Burgerlijk Wetboek, Boek 2, bepalingen inzake verpaning van aandelen
 • Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 4, afdeling 1 en 2
 • Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 9 Pand en hypotheek
 • Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 10 Verhaalrecht op goederen
 • Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Titel 1, Afdeling 12 Verrekening
 • Burgerlijk Wetboek, Boek 10, Titel 10 Goederenrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Burgerlijk Wetboek, Boek 2, artikelen 9, 11, 50a, 138, 149, 248, 259, 261 en 300a
 • Garantstellingsregeling curatoren 2012
 • Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
 • Invorderingswet 1990, artikelen 36 en 36a
 • Leidraad invordering 2008 (uittreksel)

Invordering

 • Invorderingswet 1990, artikel 1, 3, 9, 10, 19, 21, 22 en 22bis
 • Leidraad invordering 2008 (uittreksel)
 • Wet financiering sociale verzekeringen, artikelen 57, 58, 59 en 60
 • Internationaal faillissementsrecht
 • Verordening (EU) betreffende insolventieprocedures (nr. 1346/2000)
 • Verordening (EU) betreffende insolventieprocedures (nr. 2015/848)
 • Ontwerprapport Virgós/Schmit bij het Verdrag betreffende insolventieprocedures
 • Europese Executieverordening
 • EEX-verordening (Brussel I, 1215/2012)

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie