• Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789069168173

1e druk 2016

Verschijningsdatum: 20-06-2016

Pagina's: 74

Contracten met de overheid

Omschrijving

Overheden sluiten voortdurend contracten. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld zaken of diensten worden die contracten in de eerste plaats beheerst door het privaatrecht.
Is de overheid in die gevallen een 'gewone' private partij of gelden toch andere regels? Zijn afspraken gemaakt over de uitoefening van bevoegdheden dan is het contract juist meer publiekrechtelijk van aard.  Waar moet dan rekening mee worden gehouden?
Contracten met overheden is een onderwerp op zich. Het ligt op een kruispunt van privaat- en publiekrecht. Met dit boekje is beoogd in het overheidscontractenrecht een introductie te geven.

Inhoudsopgave

1. Voorwoord: Contracte(re)n met de overheid

2.  Soorten overeenkomsten met de overheid

 • 2.1 Inleiding
 • 2.2 Privaatrechtelijke overeenkomsten
 • 2.3 Bevoegdhedenovereenkomsten
 • 2.4 Gemengde overeenkomsten

3. Precontractuele fase, voorbehouden en vertegenwoordiging

 • 3.1 Inleiding
 • 3.2 Overheid en onderhandelingen
 • 3.3 Voorbehouden
 • 3.4 Wie gaat de rechtshandeling aan?
 • 3.5 Vertegenwoordiging

4. Geldigheid en doorkruising

 • 4.1 Inleiding
 • 4.2 Geen strijd met het legaliteitsbeginsel
 • 4.3 Geldigheid
 • 4.3.1 Privaatrechtelijke overeenkomsten
 • 4.3.2 Bevoegdhedenovereenkomsten
 • 4.3.2.1 Algemeen
 • 4.3.2.2 (On)mogelijkheid van het aangaan van een overeenkomst
 • 4.3.2.3 Beschikkingvervangende overeenkomsten?

5. De doorkruisingsleer

 • 5.1 Inleiding
 • 5.2 Privaatrechtelijke overeenkomsten
 • 5.2.1 Algemeen
 • 5.2.2 Aanknopingspunten in een publiekrechtelijke regeling
 • 5.2.3 Rechtsbescherming
 • 5.2.4 Vergelijkbaar resultaat
 • 5.2.5 Het bedingen van vergoedingen
 • 5.3 Bevoegdhedenovereenkomsten
 • 5.3.1 Algemeen
 • 5.3.2 De inhoud van de overeenkomst
 • 5.3.3 Het bedingen van vergoedingen

6. Nakoming

 • 6.1 Inleiding
 • 6.2 Uitleg
 • 6.3 Bevoegdhedenovereenkomst
 • 6.4 Redelijkheid en billijkheid
 • 6.5 Onvoorziene omstandigheden
 • 6.6 Exoneraties
 • 6.7 Toezeggingen

7. Beëindiging

 • 7.1 Inleiding
 • 7.2 Beëindigingsovereenkomst
 • 7.3 Opzegging
 • 7.4 Vernietiging
 • 7.5 Ontbinding

8. De bevoegde rechter

 • 8.1 Algemeen
 • 8.2 Bevoegdhedenovereenkomsten

9. Afronding

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie