KwartaalSignaal 145

December 2017

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205-3

   Verschijningsdatum: 01-12-2017

      KwartaalSignaal 145

      Omschrijving

      Ars Aequi KwartaalSignaal is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi. In KwartaalSignaal worden de rechtsontwikkelingen op juridische deelterreinen besproken door professionals op dat rechtsgebied. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd.

      Inhoudsopgave

      Privaatrecht

      Burgerlijk recht
      Mr. J.J.H. Hermeling, mr. L.M. de Hoog, mr. L. Kremers, mr. M. Neekilappillai, mr. W.Th. Nuninga, mr. P.L.F. Ribbers (Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden)

      Burgerlijk procesrecht
      Mr. R.J.C. Flach (vakgroep privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen)

      Bouwrecht
      Mr. N. van Wijk-van Gilst (Instituut voor Bouwrecht Den Haag)

      Consumentenrecht
      Prof.mr. E.H. Hondius (vakgroep privaatrecht Universiteit Utrecht)

      Gezondheidsrecht
      Prof.mr. J.C.J. Dute (Radboud Universiteit Nijmegen), mr. W.R. Kastelein (Nysingh Advocaten-Notarissen)

      Sociaal-economisch recht

      Ondernemingsrecht
      Mr. S.C.E.F. Moulen Janssen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen, coördinator prof.mr. C.D.J. Bulten)

      Financieel recht
      Prof.mr. D. Busch, mr. J.E.C. Gulyás, mr. A.J.A.D. van den Hurk, mr.drs. P. Laaper, mr. M.B.J. van Rijn, mr. J.W.P.M. van der Velden (Instituut voor Finan­cieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen)

      Vervoerrecht
      Mr.dr. I. Koning (Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht), mr. M. Boon (Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad)

      Mededingingsrecht
      Mr. M. Kuijper, mr. D. Coumans (Dentons Boekel Amsterdam)

      Sociaal recht
      Dr.mr.drs. J. Heinsius (oud-universitair docent Sociaal recht Universiteit Leiden, thans www.heinsiusarbeidsrecht.nl)

      Belastingrecht
      Mr. L.J.A. Pieterse (Universiteit Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam)

      Mediarecht
      Mr. J.M. Breemen, mr. V.E. Breemen (Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam)

      Telecommunicatierecht
      Prof.dr. N.A.N.M. van Eijk (Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam)

      Informaticarecht
      G.H. Evers, MA & J.P. Kalis, LLM (eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie, Leiden)

      Staats- en bestuurstrecht

      Bestuurs(proces)recht
      Mr.dr. H.D. Tolsma (vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen)

      Europees recht
      Europa Instituut Universiteit Leiden, coördinatoren mr. M. Aalbers & V.E.P. Vandendaele LLM

      Volkenrecht
      Prof.mr. I.F. Dekker (Afdeling Internationaal en Europees Recht, Universiteit Utrecht); prof.mr. N.J. Schrijver (Afdeling Internationaal Publiekrecht, Universiteit Leiden)

      Mensenrechten
      Mr. A.E.M. Leijten (Afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden), mr. F. Tan (Grotius Centre for International Legal Studies, Universiteit Leiden)

      Strafrecht

      Straf(proces)recht
      Prof.mr. J.H. Crijns, mr.dr. M.J. Dubelaar (Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Universiteit Leiden)

      Criminologie
      Dr. Gabry Vanderveen (Capgroep Publiekrecht, sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam)

      Rechtstheorie

      Rechtsgeschiedenis
      Prof.mr. C.J.H. Jansen (vakgroep rechtsgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen)

      Rechtsfilosofie en rechtstheorie
      Mr. H.T.M. Kloosterhuis (Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam), mr. C.E. Smith (E.M. Meijers Instituut, Universiteit Leiden)

      Rechtssociologie
      Heleen Weyers (afdeling rechtstheorie, Rijksuniversiteit Groningen)

      Rechtseconomie
      Prof.dr. H.O. Kerkmeester (Universiteit Antwerpen, College van Beroep voor het bedrijfsleven), prof.mr.dr. L.T. Visscher (Rotterdam Institute of Law and Economics
      )
       
       

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie